Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Muziejus plėsis

Benjaminas ŽULYS

Kaune yra įvairių krypčių muziejų – juos išvardyti neužtektų abiejų rankų pirštų. Tačiau miesto muziejaus, plačiai nušviečiančio Kauno istoriją, jo praeitį, nūdieną, daugiau ar mažiau vienijančio įvairiopą miesto gyvenimą, iki šiol nebuvo. Tad jau senokai įvairiuose Kauno administracijos, visuomeninių organizacijų sluoksniuose, tarp politikų, architektų, urbanistų svarstoma galimybė tokį muziejų įkurti. Juolab kad prieškario Kaune toks muziejus gyvavo, jis veikė dabartinio Ryšių muziejaus patalpose Rotušės aikštėje, greta Kauno arkivyskupijos kurijos. Tiesa, negalima pamiršti, kad Kauno muziejus jau veikia Valančiaus gatvėje, buvusiame vyskupo Motiejaus Valančiaus ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenamajame name. Bet muziejus turėtų būti didesnis, įspūdingesnis.

Šias mintis kėlė, gyvai diskutavoKauno deputatų klubo, kuriam vadovauja miesto ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius, nariai, projektavimo, kitų sričių spacialistai. Visi jie neblogai žino muziejaus kūrimo, finansavimo galimybes.

Pradinė idėja buvo muziejų įkurti dabartinėje Muitinės gatvėje esančiame pastate, kuriame XVI-XVII amžiais buvo karalių rezidencija. Tai suprantama, nes senovinis greta Rotušės esantis pastatas byloja apie senąjį Kauną aplankiusius ir čia apsistojusius Lietuvos valdovus, žymias asmenybes. Tai būtų tarsi sudėtinė miesto istorijos dalis. Bet ne vienas susitikimo dalyvis šiai idėjai nepritarė. Profesoriai Algimantas Miškinis, Vladas Stauskas, Jonas Dulevičius, savivaldybės Kultūros ir švietimo departamento direktorius Virginijus Mažeika atkreipė dėmesį, kad norint įkurti muziejų Muitinės gatvėje, prieš tai reikėtų atlikti kruopščią pastato ekspertizę, o tai nemažai kainuotų, darbas ilgai užtruktų, pastatą reikėtų kapitaliai suremontuoti, ir muziejaus atidarymas būtų atidėtas dar nežinia kuriam laikui. Todėl diskusijoje buvo svarstyta galimybė muziejų įkurti dabartiniame Ryšių muziejuje, kur, kaip minėta, miesto muziejus veikė prieškaryje. Tai būtų tarsi dėsninga tradicijos tąsa. Pastatas ir jo aplinka yra gerai išsilaikę, stovi turistų nuolat lankomoje Rotušės aikštėje. Be to, plačioje jo erdvėje galima rengti švietėjiškas programas, kiemelyje – įvairių verslų, amatų, kitas progines šventes, parodas, koncertus. Muziejuje, suprantama, būtų panaudota ir dalis dabartinės ekspozicijos.

Nors prasiplėtusio muziejaus dar nėra, bet eksponatų jam jau yra ir jų rasis vis daugiau. Vien Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga žada skirti ne vieną tūkstantį eksponatų, taip pat nemažai – Pramonės ir energetikos muziejus. Muziejus galėtų apimti ir Valančiaus gatvėje esančio muziejaus ekspoziciją. Be to, Kauno miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis atkreipė dėmesį, kad jau gyvuoja Kauno pilies vystymo studija ir ten ketinama įkurti muziejinę ekspoziciją, informacijos centrą.

Kuriamame muziejuje vyrautų kelios kryptys. Tai – kultūros paveldas, Kauno arkivyskupijos istorija, Kaunas – laikinoji sostinė ir kt.

Kuriant muziejų dabartinio Ryšių muziejaus patalpose, darbai užtruktų žymiai trumpiau negu tai būtų daryta Muitinės gatvėje, nes nereikėtų jų renovacijos, ši vieta patrauklesnė, išraiškingesnė.

Suprantama, pastatas ir jame veikianti ekspozicija nemažai kainuos.Tai 10 milijonų litų, kurių užsiprašė pastato šeimininkas bendrovė „Teo“. Tiek pinigų surasti miesto savivaldybei, ypač šiais metais, kai biudžetas jau paskirstytas, sudėtinga. Bet Deputatų klubo prezidentas K.Ignatavičius, kiti susitikimo dalyviai turi vilties, kad šios visuomeninės organizacijos nuomonės bus paisoma, ir Kauno muziejaus įkurtuvės netruks ateiti.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija