Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Skaudžios praeities atgarsiai

Vytautas GULIOKAS

Andrejus Sacharovas

Pasaulio visuomenė gegužės 21 dieną paminėjo Andrejaus Sacharovo (1921-1989) 85 metų gimimo sukaktį. Šia proga interneto portalas polit.ru įdėjo išsamų straipsnį „Sacharovas Andrejus Dmitrijevičius“ iš parengto spaudai leidinio „Centrinės ir Rytų Europos disidentų biografinis žodynas“. Šio ledinio rengimą inicijavo Rusijos mokslinis-informacinis ir švietėjiškas centras „Memorialas“ ir Lenkijos centras „Karta“. Jį rengiant 1997-2005 metais dalyvavo penkiolika kolektyvų ir jis artimiausiu laiku bus išleistas anglų ir lenkų kalbomis, rusų kalba paskelbtas internete. Šiame leidinyje nušviečiama disidentų biografijos ir jų veiklos įtaka demaskuojant žmogaus laisvių ir teisių suvaržymus buvusiose Varšuvos pakto valstybėse: Albanijoje, Azerbaidžane, Armėnijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Rytų Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Moldovoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Čekijoje, Estijoje (ir taip pat Krymo totorių).


Nauji grūmojimai Tbilisiui

Petras KATINAS

Kai pavartai „šaltojo karo“ laikų Maskvos spaudą, tai galima pastebėti gana keistų metamorfozių. Didžiausiais Sovietų Sąjungos priešais buvo skelbiami JAV imperializmas ir NATO, kaip to imperializmo įrankis. Dabar gi visa Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida, netgi labai aukštas pareigas užimantys valdžios asmenys Rusijos vyriausybėje ir Valstybės Dūmoje didžiausiu Rusijos priešu skelbia… Gruziją, iš dalies Ukrainą ir tik trečioje vietoje atsidūrė Baltijos valstybės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija