Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Suradusi savo vietą kūryboje

Julija Švabaitė-Gylienė

Gražią, garbingą 85-erių metų sukaktį pažymi išeivijoje, Čikagoje, gyvenanti ir kurianti lietuvė poetė ir prozininkė Julija Švabaitė-Gylienė. Šiame lietuviškame Amerikos mieste rašytoja gyvena daugiau nei 45-erius metus, o apskritai išeivijoje ji nuo 1944-ųjų. Visą šį laiką puoselėjo ir tebepuoselėja savo gimtąją kalbą, su ilgesiu mena savo tėvų žemę, Vilkaviškio krašto, kur gimė ir prabėgo vaikystė, laukus ir pievas, visą Didžiųjų Šelvių kaimo grožį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija