Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ukrainos dovana bažnyčiai

Domeikavoje atidengtas paminklas Černobylio aukoms atminti ir padovanotas „Černobylio varpas“

Kazimieras Dobkevičius

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
šventina paminklą Černobylio
aukoms atminti Domeikavos
bažnyčios šventoriuje

Kalba Ukrainos ambasadorius
Lietuvoje Borisas Klimčiukas

Černobylio varpas – Ukrainos
dovana Domeikavos bažnyčiai

Kun. Antanas Saunorius pateikė
savo sakralinių darbų parodą.
Rankose laiko savo išdrožinėtą
miniatiūrinį altorėlį, papuoštą
aukso spalvos folija

Domeikavoje (Kauno r.), Lietuvos Kankinių bažnyčios šventoriuje, balandžio 26 dieną rinkosi žmonės, kuriems teko dalyvauti Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavime, taip pat valdžios atstovai ir garbingas svečias iš Ukrainos – šios šalies ambasadorius Lietuvoje Borisas Klimčiukas.

1986 m. balandžio 26 d. Černobylio atominėje elektrinėje įvyko baisi nelaimė – sprogo atominės elektrinės vienas reaktorių. Sovietų vadovybė tylėjo, slėpė šį avarijos faktą. Tik po dešimties dienų tuometinis „perestroikos“ vadovas M.Gorbačiovas per televiziją prabilo apie nelaimę. Valdžia nebuvo pasiruošusi likviduoti tokius padarinius. Kaip įprasta, griebėsi prievartos. Mobilizavo žmones iš visų respublikų, tarp jų ir iš Lietuvos, ir nusiuntė į nelaimės rajoną Černobylį. Į šį pragaro katilą pateko apie 2000 lietuvių. Nuo radiacijos mirė daugiau nei 500 mūsų tautiečių, kiti ir šiandien kenčia negalavimus ir skausmus.

Šv. Mišias už Černobylio aukas koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Domeikavos klebonas kun. Robertas Skrinskas, kun. Antanas Saunorius, taip pat Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios kunigai vienuoliai Pavlo Jachimecas, OSBM, (Vilnius) bei Hrybovijus Bardakas, OSBM (Luckas). Priešais altorių ant postamento stovėjo nedidelis varpas su slavišku įrašu: „Černobylio varpas“. Tai Ukrainos dovana Domeikavos Lietuvos Kankinių bažnyčiai.

Pamoksle arkivyskupas S.Tamkevičius sakė, kad ši baisi nelaimė sukrėtė viso pasaulio žmones. Pagerbdami žuvusiuosius išreiškiame užuojautą artimiesiems, giminėms. Juk ir dabar tie žmonės, kurie dirbo šiame rajone, jaučia negalavimus, serga. Reikia padėti jiems ir jų šeimoms.

Po šv. Mišių kalbėjo Ukrainos ambasadorius Lietuvoje B.Klimčiukas. Jis sakė, jog Černobylio nelaimė parodė, kad totalitarinis režimas, nesirūpinimas žmonių saugumu ir likimu yra baisus nusikaltimas. „Tikiu, – sakė ambasadorius, – kad daugiau tokia atominė avarija nepasikartos“. Arkiv. S.Tamkevičius pašventino Ukrainos dovaną – Černobylio varpą.

Gausi minia žmonių susispietė aplink paminklą Černobylio aukoms. Paminklo autorius – tautodailininkas Vytautas Žilinskas. Penkiems šimtams žuvusių lietuvių atminti pasirinktas penkių šimtų metų senumo ąžuolas. Paminklo viršuje kabo varpas, o virš jo – kryžius šešiais galais, apsaugantis nuo visų nelaimių. Viena metalinė ąžuolo šaka jau nukritusi - tai pagarba žuvusiesiems. Šakoje – penkios žvakidės – po vieną kiekvienam šimtui žuvusiųjų. Viena šaka palinkusi. Tai tie gyvieji, kurie kovoja už savo gyvybę, ir trečioji, kylanti į viršų, – tai viltis, kad malda padės pasveikti... Domeikavos bažnyčios varpinėje nuskambėjo dvidešimt varpo dūžių, kurie simbolizuoja praėjusius dvidešimt metų nuo įvykusios katastrofos.

Arkivyskupas pašventino paminklą. Kalbėjo Ukrainos ambasadorius Lietuvoje B.Klimčiukas. Garbusis svečias išreiškė viltį, kad daugiau tokių žmonių aukų nebus ir jie galės sveiki kurti savo gyvenimo ateitį.

Vėliau kalbėjo Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas Vydas Gedvilas, Kauno apskrities administracijos viršininko pavaduotojas Voldemaras Šerkšnys, Lietuvos Seimo narys Donatas Jankauskas, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, Lietuvos judėjimo „Černobylis“ pirmininkas Gediminas Jančiauskas, Domeikavos klebonas kun. Robertas Skrinskas.

Prie paminklo – gyvų gėlių puokštės, plaikstėsi žvakių liepsnelės. Ukrainos ambasadorius Lietuvoje padėjo vainiką, padabintą Ukrainos vėliavos – geltonos ir mėlynos spalvų kaspinais. Gedulingas giesmes giedojęs Domeikavos bažnytinis choras savo paskutine giesme „Marija, Marija“ į bendrą giesmę sujungė visus susirinkusius.

Domeikavos bažnyčios šventoriaus kalnelis pasipildė dar vienu prasmingu paminklu Lietuvos kankiniams – černobyliečiams.

Parapijiečiai ir svečiai aplankė kun. A.Saunoriaus iš Kaltinėnų (Šilalės r.) sakralinę parodą „Amžinai gyvi“. Joje eksponuojami seni rūpintojėliai, koplyčių fragmentai, miniatiūriniai altorėliai, papuošti aukso folija. Viskas padaryta gabaus kun. A.Saunoriaus rankomis. Šie su didele meile atlikti darbai patraukė kiekvieno lankytojo dėmesį.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija