Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėl teisinės sistemos valstybėje

Lietuvos Sąjūdžio ir Laisvės Kovotojų sąjungos respublikinės konferencijos rezoliucija

Lietuvos Respublikos Prezidentas savo metinėje ataskaitoje pripažino, kad dabartinė teisinė sistema netenkina visuomenės poreikių. Prezidentas įsipareigojo pateikti naują Teismų įstatymo redakciją. Šiuo metu naujas Teismų įstatymo redakcijos projektas jau įregistruotas. Projekte nemažas dėmesys skiriamas teisėjų atrankai (tas yra būtina), bet įstatymo projekte nėra esminių klausimų, kurių neįtraukus į įstatymą, jis tampa menkavertis.

Dėl šių priežasčių siūlome:

1. Numatyti piliečių dalyvavimą teisingumo vykdyme - tokia nuostata yra įtraukta į Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą, kuris patvirtintas LR Seimo nutarimu 2002 m. lapkričio 7 d. Nr. 1x –1185: plano 14 skyriaus 2 punktas reikalauja įteisinti visuomenės atstovus teisinėje sistemoje.

2. Vadovautis svarbia konstitucine nuostata: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai (7 str.), tada nebus sąlygų priiminėti korupcinius antikonstitucinius įstatymus.

3. Skelbti teisėjų biografinius ir anketinius duomenis, kad visuomenė galėtų spręsti apie teisės sergėtojų reputaciją: šiandien dėl teisėjų reputacijos kaip tik iškyla daugiausia problemų.

4. Nepalikti antikonstitucinės nuostatos, kad administracinį pažeidimą padaręs teisėjas neatsako prieš įstatymą bendra tvarka.

Rytas Kupčinskas,
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas

Prof. Vladas Vilimas,
Tarybos narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija