Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Nesikeičianti kumščio strategija

Tinkamai neugdoma pilietinė branda

Dėl teisinės sistemos valstybėje

Burkimės į Sąjūdžio bendruomenes

Tik likęs aidas...

Kokius metodus taiko VSD?

Nukentėjusiems asmenims reikia tinkamo dydžio pensijų

Parlamentas imperijai griūvant

Rusifikacija ir jos pasekmės Lietuvai

Didelė panegirika – nereikalinga

Moksleivių rašinių konkursai stiprina išeivijos ryšius su Lietuva

Popiežius pabrėžia teisingumo svarbą darbo santykiuose

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kovo 19 dieną,
kai Bažnyčios liturgijoje buvo minimas
dirbančiųjų globėjas šv. Juozapas,
susitiko su Italijos krikščioniškų
profesinių organizacijų nariais
ir jų dvasiniais vadovais
„L'Osservatore Romano“ nuotrauka

Praėjusią gegužės 1-ąją Katalikų Bažnyčios liturgijoje jau 51 kartą paminėta Šv. Juozapo Darbininko šventė. Ta proga pamaldų homilijose vėl kalbėta apie darbo vertę ir darbo žmonių orumą bei teises ir pareigas. Popiežius Benediktas XVI, tą dieną pradėdamas Švč. Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį, lankėsi žinomoje Romos „Madonna del Divino Amore“ šventovėje, tačiau apie minėtą darbininkų šventę ir apie jų dabartines problemas pastaraisiais mėnesiais yra kalbėjęs įvairiuose susitikimuose ir celebracijose darbo žmonių ir darbdavių atstovams, primindamas ir toliau vystydamas Bažnyčios socialinę doktriną.


Esame pajėgūs imtis atsakomybės už valstybės valdymą

Iš kairės: Tėvynės sąjungos
politikos komiteto nariai
Algirdas Juozapas Katkus,
Vladislovas Jonikas
ir Gražina Trimakaitė

Gegužės 1-oji – Tėvynės sąjungos (TS) gimimo diena. Ta proga kalbiname vieną iš jos kūrėjų – Juozapą Algirdą Katkų, buvusį Seimo narį, dabar – TS Politikos komiteto vicepirmininką.

 

Kokiomis aplinkybėmis 1993 m. gegužės 1 d. gimė Tėvynės sąjunga?

1992 metais rinkimus laimėjo iš LKP į LDDP persikrikštijusi aiškiai kairiosios ideologijos partija. Sąjūdžio žmonių sukurta Socialdemokratų partija krypo į europinę kairiojo sparno pusę, o Centro sąjunga taip pat stengėsi užimti centro kairiąją poziciją. Iš Sąjūdžio susiformavusios Krikščionių demokratų, Tautininkų ir Demokratų partijos negalėjo atsverti kairiųjų jėgų, todėl aplinkybės reikalavo kurti dešiniuosius vienijančią partiją.


Ukrainos dovana bažnyčiai

Domeikavoje atidengtas paminklas Černobylio aukoms atminti ir padovanotas „Černobylio varpas“

Kazimieras Dobkevičius

Černobylio varpas – Ukrainos
dovana Domeikavos bažnyčiai

Domeikavoje (Kauno r.), Lietuvos Kankinių bažnyčios šventoriuje, balandžio 26 dieną rinkosi žmonės, kuriems teko dalyvauti Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavime, taip pat valdžios atstovai ir garbingas svečias iš Ukrainos – šios šalies ambasadorius Lietuvoje Borisas Klimčiukas.

1986 m. balandžio 26 d. Černobylio atominėje elektrinėje įvyko baisi nelaimė – sprogo atominės elektrinės vienas reaktorių. Sovietų vadovybė tylėjo, slėpė šį avarijos faktą. Tik po dešimties dienų tuometinis „perestroikos“ vadovas M.Gorbačiovas per televiziją prabilo apie nelaimę. Valdžia nebuvo pasiruošusi likviduoti tokius padarinius. Kaip įprasta, griebėsi prievartos. Mobilizavo žmones iš visų respublikų, tarp jų ir iš Lietuvos, ir nusiuntė į nelaimės rajoną Černobylį. Į šį pragaro katilą pateko apie 2000 lietuvių. Nuo radiacijos mirė daugiau nei 500 mūsų tautiečių, kiti ir šiandien kenčia negalavimus ir skausmus.


Ar prisimins kėdainiečiai krašto menininkę?

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Livija Andriukaitytė
Autorės nuotrauka

Livija Andriukaitytė – kėdainietė, kovo 17-ąją būtų šventusi savo septyniasdešimtmetį. Deja, 2000 metais ji išėjo amžinybėn, svetur buvusi viena žymiausių dailininkių, vadinama Baltijos deive, – tekstilininkė, juvelyrė, tapytoja ir fotomenininkė, Latvijos nusipelniusi meno veikėja.

L.Andriukaitytės kūrinių yra pačiuose žymiausiuose pasaulio muziejuose, privačiose kolekcijose, bet Kėdainių krašto muziejuje nėra nė vieno jos kūrinio. Kad ir kur būdavo, ji visada prisistatydavo, jog yra ne Latvijos, o Lietuvos dailininkė, kilusi iš Kėdainių.


Tarėsi Tauro apygardos partizanai

Kazimieras Dobkevičius

Tauro partizanų apygardos vadas,
valdybos pirmininkas dim. kpt.,
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Jonas Matukevičius

Taip jau susiklostė, jog pirmaisiais sovietinės okupacijos metais Tauro partizanų apygardos teritorijoje vyko patys didžiausi Lietuvos partizanų susirėmimai bei mūšiai su ginkluota sovietine kariuomene. Nedaug gyvų Tauro apygardos partizanų belikę – apie 50-60 kovotojų bei ryšininkų. Laikas nenumaldomai skina kovotojų už Tėvynės laisvę gretas.

Kovo pabaigoje Kauno karininkų ramovės didžiojoje salėje vyko Tauro apygardos partizanų ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija