Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nesikeičianti kumščio strategija

Petras KATINAS

Maskvos šiluminės technikos (MIT) direktorius ir generalinis konstruktorius Jurijus Solomonovas pareiškė, jog praktiškas Rusijos strateginių branduolinių sausumos ir jūros pajėgų technikos visiškas atnaujinimas bus galutinai baigtas 2012-2020 metais. Šiame „šiluminės technikos“ institute sukurti strateginių raketų kompleksai „Topol M“ ir „Bulava“ bei kitos balistinės raketos, pasak generalinio konstruktoriaus J.Solomonovo, yra geriausios ir efektyviausios pasaulyje, aprūpintos ne viena, o keliomis branduolinėmis galvutėmis, kaip „Topol M“, o jūrinė „Bulava“ - net iki 10. Be to, kaip teigiama, jų negali pastebėti jokios priešraketinės gynybos sistemos. Įdomu, jog Rusijos ginklų gamyklos ir institutai kaip ir sovietiniais laikais vadinami „šiluminės technikos“ ar kitais nekaltais vardais. Niekas nepasikeitė. Kaip, deja, nepasikeitė, ypač atėjus V.Putinui, ir mosavimas branduoliniu-raketiniu vėzdu. Tad vertėtų priminti, kaip gąsdino pasaulį N.Chruščiovas SSKP XXII suvažiavime, savo ataskaitiniame pranešime 1961 m. spalio 17 d.: „Noriu pasakyti, kad mūsų šalyje labai sėkmingai bandomas branduolinis ginklas. Greitai mes baigsime šiuos bandymus. Pabaigoje susprogdinsime 50 milijonų tonų trotilo galingumo vandenilinę bombą. Mes sakėme, jog turime 100 milijonų tonų trotilo bombą. Ir tai tiesa. Bet tokios bombos mes kol kas nesprogdinsime, nes jeigu susprogdinsime ją net tolimiausiose vietose, tai tuomet galima išdaužyti ir savo namų langus. Todėl mes kol kas susilaikysime ir nesprogdinsime šios bombos. Bet, susprogdinę 50 milijonų tonų bombą, mes kartu išbandysime įtaisą ir 100 mln. tonų bombai sprogdinti. Sėkmingai statomas sovietinis povandeninis laivynas. Mes ginkluojame savo laivyną ir balistinėmis, ir automatiškai nusitaikančiomis raketomis. Tie, kurie panorės sukelti karą prieš mus, bus priversti įveikti vandens platybes. Štai kodėl mes kuriame galingą povandeninį laivyną, kad būtų galima už šimtų kilometrų sunaikinti vandenyne laivus, kurie artės prie socialistinių šalių sienų. Mūsų ginkluotosios pajėgos dabar turi tokį galingą ginklą, kuris leis sutriuškinti bet kokį agresorių. Sovietų Sąjungos ir visos socialistinės sistemos jėgos apriboja vilkiškus imperialistų apetitus. Kad mano pareikšta mintis būtų suprantamesnė, pateiksiu tokį pavyzdį. Tigras – plėšrus žvėris, ir jis lieka toks visą savo gyvenimą. Bet tigras niekada nepuola dramblio. Kodėl? Juk ir tigras tikriausiai neatsisakytų pasmaguriauti dramblienos. Tačiau jis bijo užpulti dramblį, nes dramblys stipresnis už tigrą. Dramblys jį sutryps. Taip dabar Sovietų Sąjunga ir socialistinės stovyklos šalys yra stipresnės už imperialistus kaip dramblys - už tigrą“.

Taigi prieš 45 metus N.Chruščiovas gąsdino pasaulį 100 mln. tonų trotilo branduoline bomba. Dabartiniai Kremliaus valdovai - nematomais raketiniais kompleksais „Topol M“ ir „Bulava“, galinčiais gabenti po kelis branduolinius užtaisus ir sunaikinti bet kokius objektus bet kokioje pasaulio vietoje. Tad kas gi pasikeitė?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija