Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Parlamentas imperijai griūvant

Petras KATINAS

Rusijos Valstybės Dūmos Laikinojo
komiteto nariai (iš kairės):
sėdi V.Lvovas, V.Rževskis,
S.Šidlovskis, M.Rodzianko,
stovi V.Šulginas, I.Dmitriukovas,
B.Engelhardtas, A.Kerenskis,
M.Karaulovas

Po 1905 metų revoliucijos, gėdingai pralaimėto karo su Japonija caro Nikolajaus II dekretu 1095 m. rugpjūčio 19 d. buvo įsteigta Rusijos imperijos Valstybės Dūma kaip patariamasis organas, bet netrukus jai buvo suteiktos įstatymų leidžiamosios institucijos teisės. 1906 m. gegužės 10 d. susirinkusi Dūma buvo paleista tų pačių metų liepos 22-ąją. Ji gavo pirmosios Dūmos vardą. II Dūma, susirinkusi 1907 m. kovo 3 d., dėl aiškaus nepalankumo valdžiai susilaukė tokio pat likimo ir buvo paleista 1907 m. birželio 17 d.


Rusifikacija ir jos pasekmės Lietuvai

Petras KATINAS

Šiemet sukanka dvi „apvalios“ datos. Tai 50 metų nuo garsiojo N.Chruščiovo pranešimo SSKP suvažiavime dėl Stalino asmenybės kulto ir 27-eri metai nuo oficialiai paskelbto masinio Sovietų Sąjungos tautų rusinimo, pavadinto „tautų susiliejimo“ ir „dviejų gimtųjų kalbų“ programa. Įdomu, kad apie šiuos „istorinius“ jubiliejus Rusijoje nebuvo net prisiminta.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija