Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius pabrėžia teisingumo svarbą darbo santykiuose

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kovo 19 dieną,
kai Bažnyčios liturgijoje buvo minimas
dirbančiųjų globėjas šv. Juozapas,
susitiko su Italijos krikščioniškų
profesinių organizacijų nariais
ir jų dvasiniais vadovais
„L'Osservatore Romano“ nuotrauka

Praėjusią gegužės 1-ąją Katalikų Bažnyčios liturgijoje jau 51 kartą paminėta Šv. Juozapo Darbininko šventė. Ta proga pamaldų homilijose vėl kalbėta apie darbo vertę ir darbo žmonių orumą bei teises ir pareigas. Popiežius Benediktas XVI, tą dieną pradėdamas Švč. Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį, lankėsi žinomoje Romos „Madonna del Divino Amore“ šventovėje, tačiau apie minėtą darbininkų šventę ir apie jų dabartines problemas pastaraisiais mėnesiais yra kalbėjęs įvairiuose susitikimuose ir celebracijose darbo žmonių ir darbdavių atstovams, primindamas ir toliau vystydamas Bažnyčios socialinę doktriną.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija