Atnaujintas 2006 gegužės 3 d.
Nr.33
(1433)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Didelė panegirika – nereikalinga

Mano manymu, straipsnyje apie „Sakalo“ chorą („XXI amžius“, Nr. 17, 19, 21) autorius aiškiai persistengė ir tikriausiai pasinaudojęs redakcijos pasitikėjimu juo parašė ilgą ir nuobodų tekstą, tikrai neadekvatų choro pasiekimams ar jo vietai Lietuvos kultūroje.


Moksleivių rašinių konkursai stiprina išeivijos ryšius su Lietuva

Apie Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkės Marijos Remienės kultūrinę, dvasinę ir mecenatišką veiklą ne kartą minėta spaudoje. Skaitome ir jos įvairia tematika parašytus straipsnius. Svarbu, kad ne tik ji pati rašo, bet, organizuodama konkursus, skatina rašyti ir jaunimą. Taip net penkerius metus ji organizavo kasmetinius konkursus „Kregždutės“ skaitytojams vis skirtingomis temomis, tarkim, „Ką aš sakysiu susitikus Kristų“, „Ką aš žinau apie Lietuvos partizanus“. Tokiomis patriotinėmis religinėmis temomis M.Remienė siekė paskatinti dar visai nedidelius vaikus domėtis savo krašto istorija, pagilinti dvasines-religines žinias. Redakcijai ji siųsdavo pinigus, o jos nariai konkurso dalyviams nupirkdavo ir išsiuntinėdavo knygeles.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija