Atnaujintas 2006 birželio 28 d.
Nr.49
(1449)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Naujų iššūkių akivaizdoje

Gal išganymas – gandruose?

Antrasis malaišiečių suvažiavimas

Jubiliejiniai Maironio skaitymai

Senus albumus bevartant

Verslo plano ,,Lietuvos Respublika“ žlugimas?

Pritarimas dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo ir iškėlimo Juozui Olekai

V.Landsbergis klausia apie galimą ES taikos misiją Čečėnijoje

 

Europos vizija Jono Pauliaus II akimis

Jonas Kazimieras Burdulis

Tokiu pavadinimu konferenciją, skirtą Jono Pauliaus II mirties metinėms, birželio 1 dieną Vilniuje surengė Lenkų institutas Lietuvoje. Iš Lenkijos skaityti pranešimų atvyko dr. Pavelas Milcarekas, dr. Pavelas Skibinskis, kun. Jaroslavas Vojtkunas ir tėvas Maciejus Ziemba, OP. Iš Lietuvos pranešimus skaitė Vytautas Ališauskas, dr. Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Algirdas Saudargas, sveikinimą atsiuntė vyskupas Jonas Boruta, SJ.


Katalikų ir stačiatikių ekumeninio dialogo viltys ir problemos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI ir Lenkijos
ekumeninės tarybos pirmininkas
stačiatikių arkivyskupas Jeremijus
„L'Osservatorore Romano“ nuotrauka

Bendros Vatikano ir Maskvos patriarchato pastangos gaivinti Europos krikščioniškąsias šaknis

Popiežiui Benediktui XVI toliau intensyvinant Katalikų Bažnyčios gyvenimą ekumeninių santykių plėtra lieka vienu iš prioritetų, kaip savo inauguracijoje yra pabrėžęs Šventasis Tėvas. Atsakingas už ekumeninio dialogo koordinavimą Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas vokietis kardinolas Valteris Kasperis neseniai vertindamas esamą padėtį teigė, kad daug žadančios pažangos laukiama santykiuose su Stačiatikių Bažnyčiomis, tarp jų ir su Rusijos Stačiatikių Bažnyčia, su kuria po tam tikro atšalimo laikotarpio pradeda nusistovėti „nauji broliški santykiai“.


Medžio skulptūra vienija kultūras

Justinas ADOMAITIS

Stovyklos dalyviai prie Antano
Lastausko darbo (iš kairės):
Andžejus Vasilevskis, Povilas
Namavičius, Petras Pranckevičius,
Reinis Kruklitis, Aivaras Studentas,
Jonas Černevičius, Simas Grigonis,
Antanas Lastauskas ir Kęstutis Grigonis

Prienuose, kuriuos UNESCO prieš kelerius metus paskelbė pasaulio kryždirbystės paveldo sostine, vyko trečioji tarptautinė medžio drožėjų stovykla „Gamta – kultūrų versmė“. Prienų krašto muziejaus kieme savo dirbtuves įsirengė tautodailininkai iš Čekijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Aštuonis ąžuolus stovyklos reikmėms padovanojo Prienų miškų urėdija, Balbieriškio seniūnijos ūkininkai Onutė ir Vytautas Oleškevičiai, kiti rėmėjai. Kadangi stovykla vyko Prienų krašto muziejaus prieglobstyje, tai, matyt, pakoregavo ir skulptūrų temas. Rajone minimi du jubiliejai: prieš 140 metų įkurta Veiverių mokytojų seminarija, o prieš 100 metų susikūrė Skriaudžių kanklių ansamblis.


Šventė, skleidusi dvasios šviesą

Zita OSTERIENĖ

Poetės Nijolė Morkūnaitė
ir Gabija Vilėniškienė
prie Tabarišių bažnyčios
Drąsučio Vilėniškio nuotrauka

Šįkart būsiu atvira kaip niekad. Ką tik pargrįžusi iš Poezijos pavasarėlio Ringauduose, tiesiog ryte surijau šio įspūdingo renginio vedėjos Gabijos Vilėniškienės-Bulanavičiūtės man padovanotą eilėraščių knygelę „Visas pasaulis – tai tik siauras tiltas“. Tai bent jėga! „Visą savo gyvenimą nesuvokiau trijų dalykų: amžiaus, laiko ir pinigų. Matyt, niekada jų neturėjau ir neturėsiu“, – taip trumpai prisipažįsta poetė G.Vilėniškienė-Bulanavičiūtė. O italas poetas ir vertėjas Antonino Izzo iš Milano apie šią taurią moterį sako šiltai ir taikliai: „Nėra lengva kalbėti apie meno žmogų, tegalima tik apibrėžti tą kūrinijos begališkumą mūsų varganame pažinime. Nes meno žmoguje yra tas Aukščiausiojo begalybės paveldas, iš kurio jis ateina ir iš kurio mes ateiname.


„…Ir saulas diementas žėruos…“

Barbara Gruška-Zych iš Lenkijos
ir vertėja Birutė Jonuškaitė

Birželio 9-12 dienomis Rytų Lietuvoje skambėjo poezijos posmai, skaitomi gausaus būrio užsienio šalių ir Lietuvos poetų. Utenos A. ir M.Miškinių viešoji biblioteka organizavo tarptautinę poezijos šventę „… Ir saulas diementas žėruos…“. Šiame projekte dalyvavome ir mes, Anykščių savivaldybės viešoji biblioteka, ir turėjome galimybę priimti šventės dalyvius savo mieste. Šiltą ir saulėtą birželio 10 dienos rytą svečius pasitikome su lauko gėlių puokštėmis Anykščių koplyčioje. Gausiai susirinkusiems poezijos mylėtojams Utenos bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė pristatė svečius iš Škotijos, Lenkijos, Gruzijos, Rusijos ir Lietuvos.


Paminėtos sukilimo metinės

1941 m. birželio 23 d. sukilimo
aukų pagerbimas miesto senosiose
kapinėse Vytauto prospekte,
prie paminklinio kryžiaus

Oficialusis, iškilmingas 1941 m. birželio 23-iosios sukilimo 65-ųjų metinių minėjimas prasidėjo Kaune praėjusį penktadienį, 10 val. ryto, šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje už žuvusius, mirusius, nukankintus istorinio sukilimo dalyvius. Kun. Artūras Kazlauskas, aukojęs šv. Mišias, pamoksle pabrėžė Lietuvos sukilimo 1941 m. birželio 23-iosios reikšmę kaip sąmoningą lietuvių siekį neprarasti valstybingumo, parodyti pasauliui, kad Lietuva nesusitaikė su sovietine okupacija ir tautos genocidu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija