Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Iškilminga apaštalų Petro ir Pauliaus šventė Vatikane

Popiežius Benediktas XVI
uždeda palijų naujajam Jungtinių
Valstijų sostinės Vašingtono
arkivyskupui Donaldui Viuerliui

Birželio 29 dieną pagrindinėje Katalikų Bažnyčios Šv. Petro bazilikoje ir ją supančiame Romos mieste buvo švenčiama apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. II amžiaus viduryje šventasis Ireniejus, Liono vyskupas, rašė apie „dviejų šlovingų apaštalų Petro ir Pauliaus Romoje įsteigtą Bažnyčią“ (Prieš erezijas, 3,3,2), tad ne veltui šie du apaštalai yra paskelbti Romos Bažnyčios ir miesto globėjais.


Šventasis Tėvas nesiliauja rūpintis šeimų gerove

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI pabrėžia,
kad tėvai yra pirmieji savo vaikų
evangelizuotojai
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Dekretas dėl visuotinių atlaidų galimybės ir sąlygų

Patvirtindamas šeimos sielovados prioritetinę reikšmę Bažnyčiai, popiežius Benediktas XVI liepos 8-9 dienomis lankysis Ispanijoje ir dalyvaus Valensijos mieste šią savaitę vykstančiame 5-ajame Pasaulio šeimų susitikime, kuriame tėvai ir ekspertai svarsto, kaip geriau perduoti krikščioniškąjį tikėjimą jaunajai kartai. Pabrėžiant renginio ypatingą reikšmę, Šventojo Tėvo pritarimu jo dalyviai ir su Valensijos susitikimu malda besivienijančios visos katalikų šeimos, kartais vadinamos „namų Bažnyčiomis“, įprastomis sąlygomis gali laimėti netgi visuotinius atlaidus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija