Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Garbingą arkivyskupijos istoriją tęs jaunimas

Irena Petraitienė

Arkivyskupijos kunigai
pasitinka ganytojus

Birželio 29-ąją įvykusios Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80-ųjų metinių minėjimo iškilmės tapo dar vienu turiningu istorijos puslapiu, kurį verta iš naujo skaityti ieškant įvykio gelmės, kontempliuojant ganytojų ir svečių ištartis, pasineriant į patirtų įspūdžių refleksiją.


Dvi Bažnyčios kolonos

Sigitas TAMKEVIČIUS,

Kauno arkivyskupas metropolitas

Lietuvos vyskupai tik ką pabaigė vizitą Ad Limina Apostolorum Romoje. Susitiko su Šventuoju Tėvu, lankėsi Bažnyčios kongregacijose bei popiežiškose tarybose. Vizitas Ad Limina visuomet sudaro galimybę išgyventi vienybę su Apaštalų Sostu ir prisiliesti prie Bažnyčios šaknų. Vyskupai aplankė svarbiausias Romos bazilikas ir tenai meldėsi už Lietuvą ir savo ganomuosius. Neišdildomą įspūdį paliko šv. Mišių šventimas Šv. Petro ir Šv. Pauliaus bazilikose, kurios yra pastatytos ant šių apaštalų kapų.


Šv.Kotrynos bažnyčia atvėrė duris lankytojams

Šv.Kotrynos bažnyčia Vilniuje

Neseniai duris lankytojams Vilniuje atvėrė keletą metų restauruota Šv. Kotrynos bažnyčia, kurioje buvo atliktas kapitalinis remontas. Šiuo metu Šv.Kotrynos bažnyčios pagrindinė nava pritaikyta koncertinei veiklai (250 sėdimų vietų), rūsius tikimasi išnaudoti kaip erdvę parodoms, o aplink pagrindinę navą išsidėsčiusiose patalpose repetuos Vilniaus miesto savivaldybės meniniai kolektyvai, vyks kameriniai renginiai. Šią kultūrinę erdvę administruoti patikėta Vilniaus mokytojų namams, o bažnyčios sales eksploatuos savivaldybės įsteigti meniniai kolektyvai: berniukų choras „Ąžuoliukas“, choras „Jauna muzika“ ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Visas kultūrines programas koordinuos Donatas Katkus, „Ąžuoliuko“ vadovas Vytautas Miškinis ir „Jauna muzika“ vadovas Vaclovas Augustinas. Bus priimamos visų menininkų, norinčių veikti šioje erdvėje, paraiškos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija