Atnaujintas 2006 liepos 14 d.
Nr.53
(1453)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Išvyka į atlaidus
Žemaičių Kalvarijoje

Garbino Jėzų Švč.
Sakramente

Vasaros politinės
audros

Didelė netektis

„Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda, tegu iš džiaugsmo ašaros jai rieda“

Irena Petraitienė

Popiežius Benediktas XVI šventina
Žemaičių Kalvarijos ir Šiluvos
Bazilikų Dievo Motinos paveikslų karūnas
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Žemaičių Kalvarija, birželio mėnesį pelniusi Krikščioniškos Šeimos Karalienės šventovės titulą, o jos Bazilikos altoriaus stebuklingojo Švč. M.Marijos su Kūdikėliu Jėzumi paveikslo karūna, pirmą kartą sulaukusi popiežiaus Benedikto XVI pašventinimo, šiemetiniams Didiesiems atlaidams liepos 1-12 dienomis suteikė ypatingą dvasinio atsinaujinimo nuotaiką.


Šeimos turi užtikrinti vaikų krikščionišką brandą

Mindaugas BUIKA

Į Valensiją atvykusį popiežių
Benediktą XVI pirmieji pasitiko
Ispanijos karalius Chuanas
Karlosas su karaliene Sofija

Vyro ir moters santuokos neišardomumas

Dar kartą patvirtindamas savo mokymą, kad tėvai yra pirmieji savo vaikų evangelizuotojai, popiežius Benediktas XVI, vadovaudamas Pasaulio šeimų susitikimo uždarymo šv. Mišioms, homilijoje sakė, jog šeimose turi būti užtikrinta, kad „Kristaus Geroji Naujiena jų vaikus pasiektų su visu reikiamu aiškumu ir autentiškumu“. Šventasis Tėvas liepos 8-9 dienomis buvo atvykęs į Ispanijos trečiąjį pagal dydį (po sostinės Madrido ir Barselonos) miestą Seviliją, kur penktą kartą iš visos planetos rinkosi katalikiškos šeimos. Daugiau kaip pusantro milijono dalyvių savo liudijimais, teologiniais ir pastoraciniais svarstymais bei liturginėmis celebracijomis telkėsi į susitikimo temą „Tikėjimo perdavimas šeimoje“.


Bažnyčios varpų šventinimo šventė

Sutikus svečius (iš kairės):
kan. Gerhardas Langė, apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephanas Zurbrigenas, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
ir Pandėlio klebonas kun. Kostas Balsys

Pandėlys. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios šventoriuje – ąžuolo lapais apipinta pakyla su joje įtvirtintais keturiais dideliais varpais. Virš tako, vedančio į šventovę, taip pat išpuošto ąžuolo lapų girlianda, – gausybė mažyčių varpelių. Išeinančius iš bažnyčios po šv. Mišių lydi jaunimo skambinamų varpelių garsai. Visa tai buvo galima pamatyti ar išgirsti varpų, kurie atkeliavo iš Vokietijos, šventinimo iškilmėse Pandėlyje sekmadienį, liepos 9 dieną.


Bažnyčios gimtadienis

Kauno arkivyskupą Sigitą
Tamkevičių su duonos kepalu
sutiko Žeimių seniūnas
Faustas Pilipavičius

ŽEIMIAI. Šeštadienį, liepos 8 dieną, čia iškilmingai paminėtas Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios šimtmetis. Šventė prasidėjo vidurdienį Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sutiktuvėmis prie šventoriaus vartų. Ganytoją pasitiko klebonas kun. Audrius Mikitiukas, o duonos kepalą arkivyskupui įteikė Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius. Suėjus į bažnyčią klebonas visiems trumpai priminė bažnyčios istoriją.


Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas atlaiduose

Maldininkai iš Lenkijos
Varmijos arkivyskupijos

MARIJAMPOLĖ. Liepos 9 dieną Šv. arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, paminėjimas – aštuonias dienas truksiantys atlaidai. Pirmąją atlaidų dieną, vadovaujant vyskupui Juozui Žemaičiui, MIC, įvyko padėkos už Palaimintojo Jurgio užtarimu gautas malones pamaldos. Tikintieji gyvai liudijo apie gautąsias malones užtariant Palaimintajam ir dėkingumo ženklan paaukojo papuošalus ir įvairius dirbinius – votus: sidabrinės širdys byloja apie atgimusią šeimoje tarpusavio ir Dievo meilę, įvairios kūno dalys iš taurių metalų – apie pagijimus, kryžiai – apie sustiprėjusį tikėjimą ir kitas malones. Labiausiai jaudinantys yra motinų ir žmonų liudijimai apie savo vaikus ir vyrus, grįžtančius prie Dievo ir Bažnyčios. Palaimintojo Jurgio rūpestis tautos ir šeimos dora, socialiniu teisingumu, jo pavyzdžio ir užtarimo vaisiai juntami ir šiandien.


Einant į Tikslą

Petras KATINAS

Vos devynis narius turinti Seimo „valstiečių-liaudininkų“ frakcijėlė, tik patvirtinus premjeru G.Kirkilą, iškart pareiškė savo pretenzijas užimti net trijų ministrų kėdes naujajame ministrų kabinete. Ir ne bet kokių, o ūkio ir vidaus reikalų. Savaime suprantama, žemės ūkiui toliau vadovaus ir ES pinigus dalys pati bičiulė Kazimira. Oi, ne be reikalo rusai jai kunigaikštienės titulą suteikė! Apetitai tikrai kunigaikštiški. Ne mažesni kaip savo tėvynėje pasislėpusio rusų suvirintojo. Juk dar A.Brazausko eros laikais priimtas sprendimas, kas dalys ES milijonus. Visa bėda, kad ir kiti vadinamosios naujosios koalicijos partneriai apetitu nesiskundžia. Antai vos susikūrę „pilietininkai“ irgi pareikalavo savo dalies. Kaip ir prie nomenklatūrininkų prisišlieję liberalcentristai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija