Atnaujintas 2006 rugpjūčio 4 d.
Nr.58
(1458)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Medžiugorjės šventovės gyvybingumas

Šiame numeryje:

Visos viltys Dievuje

Kodėl skatinamos
rusiškos nešvankybės?

Birželio sukilimą
prisimenant

Laimė ir nelaimė
be pasekmių nelieka

Blogybių priežastis –
svaigalai

Naujos galimybės
Lietuvos kaimui

Turtinga Gegužinės
praeitis

Mindaugas BUIKA

Medžiugorjė tapo naujuoju
pamaldumo Dievo Motinai ženklu

Apsireiškimams tirti – nauja komisija

Savo 25-metį mininčioje Medžiugorjės (Bosnija ir Hercegovina) Taikos Karalienės šventovėje vykstančių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų tikrumą tirs dar viena bažnytinė komisija, į kurią pirmą kartą bus įtraukti ir Vatikano atstovai. Bosnijos ir Hercegovinos vyskupų konferencijos pirmininkas sostinės Sarajevo vyskupas kardinolas Vinkas Puljičius pranešė, kad, be nuo 1981 metų birželio pabaigos vykstančių apsireiškimų analizės, naujoji komisija taip pat turėtų peržiūrėti pastoracines nuorodas, skirtas dvasininkams ir tūkstančiams maldininkų, kurie kasmet pavieniui ir grupėmis iš viso pasaulio lankosi Medžiugorjėje.


Karmelio dvasingumas nebijo nei laiko, nei atstumų

Inesė Ratnikaitė

Karmelitas kun. Tjeu Timermanas
iš Olandijos aiškina
apie gyvenimą bendruomenėje
Juozo Dapšausko nuotrauka

Senosios regulos karmelitų vienuolynas Linkuvoje atsirado 1634 metais. Jį fundavo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Iki pat 1832-ųjų karmelitų ordino vienuoliai užsiėmė parapinėmis misijomis ir rekolekcijomis. Vėliau vienuolynas buvo uždarytas.

Šiandien senosios regulos karmelitų Lietuvoje nėra, tačiau į Linkuvą per Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidus kasmet atvažiuoja tėvai karmelitai iš užsienio. Šiais metais čia lankėsi Tjeu Timermanas ir Johanas Hetinga iš Olandijos, Feliksas Šandlas iš Vokietijos ir Michaelis O’Neilas iš Airijos. Kaip ir senaisiais vienuolyno gyvavimo laikais, jie čia atvyko ne tik dalyvauti šventėje, bet ir užsiimti misijine veikla. Daugiau nei penkiasdešimt žmonių susirinko Trinapolio rekolekcijų namuose, Vilniuje, kur šie tėvai vedė rekolekcijas. Juos laimino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, organizavo Šiaulių vyskupijos karmelitų dvasingumo tarnyba (koordinatorius – Vidas Labanauskas).


Radviliškio parapijiečių džiaugsmas –
su liūdesio šešėliu

Kun. Gintaras Antanas Jonikas

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos tikintieji šiomis dienomis išgyvena dvejopas nuotaikas ir jausmus. Rugpjūčio 6 dieną, sekmadienį, jie į kitą parapiją išleidžia savo dekanato dekaną, bažnyčios kleboną kunigą Gintarą Antaną Joniką. Smagu, kad kunigas taip vertinamas, kad jam patikėtas sielovados darbas net užjūrio tautiečių parapijoje. Gera, kad Radviliškyje lieka tiek daug bažnyčios ir parapijos labui nuveiktų jo darbų. Bet kartu liūdnoka, kad išeina toks aktyvus ir rūpestingas kunigas.


Meilę darbui ir šeimai dalija perpus

Rūta Averkienė

Gausioje Guogų šeimoje
vaikai turi polinkį į meną

Takelį į Matuizose, ramioje gatvelėje, įsikūrusius Jūratės ir Virginijaus Guogų namus žino kiekvienas matuiziškis. Valkininkų sanatorijoje gydytoja kardiologe keturioliktus metus dirbanti Jūratė Guogienė ne tik neskaičiuoja darbo valandų sanatorijoje, bet ir nėra užvėrusi durų pagalbos ar patarimo prašantiems kaimynams. Nors jaukiuose namuose mamos laukia keturios atžalos, Jūratė sako suradusi profesinės sėkmės formulę ir iki šiol spėjanti suderinti ir gydytojos, ir mamos bei žmonos pareigas. Galbūt todėl, kad, nepaisant kartais po pusantros paros trunkančio darbo su sunkiais, širdies ligomis sergančiais ligoniais, ji tiesiog mėgsta savo darbą ir savęs kitoje srityje neįsivaizduoja.


Kryževičius kala kryžius

Bronius VERTELKA

Kalvystės meistras panevėžietis
Vytautas Kryževičius

Šiauliuose žingsniuojantys Darželio gatve dažnokai stabteli tie antruoju numeriu pažymėtu namu. Virš jo stogo puikuojasi metalinis Vytis. Šio nuostabiai atrodančio kūrinio autorius – Panevėžyje gyvenantis kalvystės meistras Vytautas Kryževičius.

Nurodė kelią pas meistrą

Vilniečiui Albinui Jasiūnui, vienam iš sumanytojų atstatyti Pandėlio bažnyčios abu bokštus, teko nuvažiuoti šimtus kilometrų ir telefonu prakalbėti nemažai laiko, kol aptiko reikalingą meistrą. Viena pandėliškė dėl kryžiaus jam patarė kreiptis į Panevėžyje gyvenantį Vytautą Kryževičių. Vaikystėje su juo buvo pažįstami, kartu žaidė, tačiau nebežinojo, kur jis dabar įsikūręs. Atvertęs telefonų knygą, A.Jasiūnas rado ne vieną Kryževičių. Paskambinus pirmam pasitaikiusiam, numeris buvo laimingas.


Ne kartą žvelgęs mirčiai į akis...

Tauro apygardos partizano Petro Gumausko
gyvenimo ir kovos vingiai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Legendinis partizanas,
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius
Petras Gumauskas – Pipiras

Savanoris Antanas Gumauskas, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę, po 1918 – 1923 metų kovų gavo apie septynis hektarus nederlingos žemės Liepynų kaime, ant Šešupės kranto netoli Marijampolės. Su žmona Marija Brūzgaite – Gumauskiene pradėjo sunkų naujakurių ūkininkų gyvenimą.Augo vaikai, pradėjo lankyti pradinę mokyklą, o vėliau ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją.


Sunkumai dėl gamtos ir valdžios negandų

Justinas ADOMAITIS

Ūkininko Viktoro Ročkos
auksinių rugių derlius nedžiugina

„Su Dievu nepasiginčysi“, – sako šalyje žinomas Raseinių rajono ūkininkas Viktoras Ročka. Taip jis vertina šios vasaros gamtos negandas. Tačiau baisiau už sausrą pažangaus pieno ūkio savininkui smogia žaliavos supirkėjai. Neseniai iš Rokiškio atėjo laiškas su keistu įsakymu. Pieno perdirbėjai nurodo pasirašyti dokumentą, kad ūkininkas už pieno kilogramą pageidauja 4 ct mažesnės kainos, negu buvo numatyta dvišalėje sutartyje. Ūkio savininkui nesutikus, rokiškėnai pažadėjo atsiųsti kitą sutarties variantą, kuriame pieno kilogramo kaina „savanoriškai“ sumažinama 3 ct.


Viena revoliucija baigėsi, kita dar tik prasideda

Petras KATINAS

Trečiadienis buvo paskutinė diena,
kai Ukrainos prezidentas turėjo
nuspręsti, ar pavesti prorusiškajam
Viktorui Janukovičiui sudaryti
naują vyriausybę
Reuters nuotrauka

Po neseniai Maskvoje įvykusio neformalaus NVS šalių lyderių susitikimo, kurį organizavo Rusijos prezidentas V.Putinas, garsusis Rusijos politikos apžvalgininkas Aleksandras Kolesničenka pareiškė, kad NVS gyvena paskutines dienas. Mat į susitikimą neatvyko Turkmėnijos, Armėnijos, Gruzijos ir Ukrainos vadovai. Savo ruožtu Kazachstano prezidentas N.Nazarbajevas pasiūlė radikaliai reformuoti NVS. Pagal tą planą Sandrauga turėtų užsiimti tiktai švietimo, migracijos, narkotikų ir transporto problemomis. Šis jo pasiūlymas bus svarstomas kitame NVS šalių lyderių susitikime Minske.


Situacija be išeities

Izraelio kariai
Reuters nuotrauka

Izraelio karinė operacija Libane, pradėta liepos 12 dieną, vis labiau įsibėgėja. Radikalioji musulmonų šiitų grupuotė „Hisbollah“, išprovokavusi Izraelio karinius veiksmus, pasiduoti neketina. Jos kariai, atsakydami į oro atakas, apšaudo Izraelio miestus savo „Grad“ ir „Katiušų“ raketomis. Na, o Libano vyriausybė visais balsais šaukia reikalaudama pripažinti Libaną Izraelio agresijos auka. Tarptautinė bendruomenė visiškai pasimetusi. Pirmiausia niekas nenori trapios Libano vyriausybės, o gal ir pačios valstybės žlugimo. Libano vadovai be atvangos ragina Jungtinių Tautų Organizaciją ir Saugumo Tarybą imtis veiksmų prieš Izraelį, įvesti taikdarių ginkluotąsias pajėgas ir t.t. Įtūžusi minia po praėjusį sekmadienį įvykusio Izraelio aviacijos antskrydžio Pietų Libano Kanos kaime, per kurį žuvo 54 civiliai bei 97 vaikai, Beirute puolė JT atstovybę ir ją nusiaubė. Užpuolikai, mojuodami „Hisbollah“ vėliavomis ir šios grupuotės vado šeicho Hasano Nasralos portretais, skandavo šūkius: „Mirtis Izraeliui ir Amerikai!“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija