Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bitininkai šventė Rumšiškėse

Justinas ADOMAITIS

Medų pašventino Kupiškio dekanas
kanauninkas Vladas Rabašauskas
(kairėje) ir Rumšiškių klebonas
kun. Virginijus Birjotas

„Bitės net ūždamos iš grikių neša medų“, – sakė šių metų Bičių karalienė, Norkūnų kaime, Kupiškio rajone, bitininkaujanti Valda Bajorienė. Dėl to į jubiliejinę 30-ąją bitininkų šeimų šventę Rumšiškėse, Lietuvių liaudies buities muziejuje, ji atvyko tik su vyru Arvydu, o abu sūnūs – Eimantas ir Aurimas – liko prie bičių. Gausiu šiųmečiu derliumi džiaugėsi tauragiškiai bičiuliai Antanas Subačius, Bronė Jancevičienė, Rimas Zdaniauskis, Juozas Vaitkus, šakiečiai Jonas Danyla, Juozas Urbaitis, Jonas Gvildys, varėniškiai Juozas Amšiejus, Vytautas Markišius, Vytautas Raulonis ir kiti.


Padėkos ir vilties dieną – tikinčiųjų eisena į Šiluvą

Vienoje iš tikinčiųjų eisenų į Šiluvą

Rugpjūčio paskutinis sekmadienis primena metą, kai svetimų primesta valdžia bijojo besimeldžiančių žmonių, kai Eucharistijos bičiulių rengiamos maldos eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą buvo trukdomos, o aktyvesni dalyviai ir organizatoriai buvo persekiojami, teisiami, sodinami į kalėjimus. Vyresni kelmiškiai dar nepamiršo sesers Gemos Stanelytės teismo Kelmėje, išgalvoto „kiaulių maro“, su kuriuo kovoti buvo atsiųsti ne veterinarijos specialistai, o daugybė kariuomenės, kuri, pasitelkus dar draugovininkus, apsupo Tytuvėnų ir Šiluvos apylinkes.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija