Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gyvenimo versmė

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI sveikinasi
su Jėzaus Draugijos
generaliniu vyresniuoju kunigu
Pėteriu Hansu Kolvenbachu
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Popiežius iškelia Švč. Jėzaus Širdies kulto aktualumą

Vasaros pabaigoje pagausėjo liturginių iškilmių, skirtų Dievo Motinai. Išlaikant tam tikrą pusiausvyrą, norisi prisiminti ne mažiau reikšmingą Švč. Jėzaus Širdies garbinimą. Tuo labiau kad abu jie artimai susieti, ką nurodo ir kasdienio pasiaukojimo malda: „Visą dieną tau aukoju, Švč. Jėzaus Širdies ir Nekalčiausioji Marijos Širdie, – iš meilės“. Būtent meilės tema yra ypač svarbi popiežiaus Benedikto XVI mokyme apie pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai, kuris padeda katalikams suvokti Dievo meilės beribiškumą ir jų pareigą taip pat mylėti kitus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija