Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Liguistos nostalgijos bacilos

Petras KATINAS

Šiemetinė karšta vasara padarė nemažai nuostolių šalies žemdirbiams. Kai kurie ūkininkų organizacijų vadovai sausros padarinius pavadino katastrofiškais. Netgi Prezidentas, apsilankęs labiausiai nuo sausros nukentėjusiuose rajonuose, ragino Vyriausybę ilgai nelaukti ir bent jau iš dalies kompensuoti patirtus nuostolius. Šios vasaros sausra vėl sukėlė naujų kalbų apie Lietuvos žemės ūkį, graudžių verkšlenimų ilgintis sovietinės kolchozinės baudžiavos, spekuliacijų apie paramą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija