Atnaujintas 2006 rugpjūčio 30 d.
Nr.64
(1464)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kovoję už tėvynės laisvę Lietuvos laisvės armijai – 65

Pagarbą LLA sąjungos vėliavai
atiduoda Aukštaitijos LLA veteranai.
LLA sąjungos būstinė
Babrungėnų kaime, Plungės rajone

1941 m. gruodžio 13 d. Gedimino pilyje prisiekė Lietuvos karininkai. Kazio Veverskio iniciatyva buvo sudarytas pirmasis štabas. Tai buvo slapta karinė, politinė, antinacinė, antisovietinė pasipriešinimo organizacija, kurios tikslas – kova už laisvę ir nepriklausomybę.

Iki 1944 metų, iki antrosios sovietų okupacijos, ji tapo masiškiausia antiokupacine organizacija, apėmusia visą Lietuvą. Organizavosi Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių kuopos, apygardos, būriai. Vadovavo Lietuvos karininkai, jaučiantys nuoskaudą ir dalinę kaltę dėl to, kad 1940-aisiais nebuvo pasipriešinta, ir nebenorintys klausyti baikščių politikų įsakymų.


Lietuvos siaubimas 1945 metais

Raudonoji armija, atėjusi į Lietuvą 1944 metais, elgėsi nusikalstamai. 1944-aisiais man buvo aštuoneri metais ir gyvenau Šakių rajono Griškabūdžio valsčiaus Katilių kaime. Atsimenu, kai keli kariškiai atėjo į mūsų trobą ir atėmė žibalinę lempą. Mano tetos klėties viršuje buvo supilti kviečiai. Klėtyje buvo apsistoję kariškiai. Kai tetos vyras po kurio laiko užlipo ant klėties, pamatė didžiulį kraterį. Jie, regimai, nužiūrėjo kviečius ir, lubose pragręžę skylę, pasivogė kviečių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija