Atnaujintas 2006 rugpjūčio 30 d.
Nr.64
(1464)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Antrasis stiklo menininkų simpoziumas

Bronius VERTELKA

Simpoziumo vadovė Eglė Kartanaitė
(viduryje) su estėmis
Eeva Kasper (kairėje) ir Tiina Sarapu

Kartanų sodyboje, Žaliojoje girioje, netoli Lėvens upės, penkias vasaros pabaigos dienas vyko antrasis tarptautinis stiklo menininkų simpoziumas „Stiklo sodas“. Jo dalyviai buvo pakankamai stiprūs Lietuvos, Latvijos ir Estijos šios specialybės žinovai. Dauguma jų – tai mokslinius vardus turintys aukštųjų dailės mokyklų dėstytojai..


Kuo galime būti patrauklūs Europai?

Vilniaus Arkikatedros vargonai:
dabartinis vaizdas po perstatymo
XIX a. viduryje (kairėje) ir vargonai
po perstatymo XIX a. pradžioje
(fotomontažas – dešinėje)

Šiandien galime sakyti, jog dėmesio sulaukė dar viena Lietuvos kultūros sritis – tai XVIII-XIX a. pirmosios pusės vargonų paveldas, kuris iki šiol buvo tarsi dar viena balta dėmė mūsų krašto istorijoje, nes, be periodinių straipsnių, pavienių instrumentų analizės ir dokumentacijos apie Lietuvos vargonus, kaip vientisą kultūros paveldą, nebuvo kalbėta (nors skaičiai rodo, kad šiandien Lietuvoje istorinių vargonų turime apie 400, o iš minėto XVIII-XIX amžiaus laikotarpio – arti 150). Gegužės 19 dieną Vilniaus dailės akademijoje apginta Girėno Povilionio menotyros mokslų daktaro disertacija „Lietuvos vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla“ patvirtino, jog Lietuvos vargonų paveldas yra vertas nuodugnaus tyrinėtojų dėmesio, įrodydama dar Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavusią nuoseklią, savarankišką ir kartu unikalią vargonų statybos mokyklą.


Nauji laureatų vardai

Rugpjūčio 22 dieną iškilmingu vakaru – laureatų koncertu „Draugystės” sanatorijoje Druskininkuose baigėsi VI tarptautinis pianistų solistų, kamerinių ansamblių konkursas-festivalis, žinomas „Muzika be sienų” vardu. Organizatoriai – Lietuvos muzikų draugija „XXI amžiaus muzika ir švietimas”, tarptautinis susivienijimas „XXI amžiaus menas ir švietimas”, Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokykla, Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja”. Didžiulį prestižinį įvairaus amžiaus muzikų profesionalų ir muzikuojančių neįgaliųjų renginį nuo pat pirmojo remia Druskininkų savivaldybė, „Draugystės” ir kitos sanatorijos, suteikiančios sąlygas menininkams koncertuoti, atgauti kūrybines jėgas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija