Atnaujintas 2006 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1465)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Jo išmintis mums lengvino gyvenimą

Poetiškąjį Palangos kleboną kan. Juozapą Miklovą prisimenant

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Ilgametis šviesaus atminimo
Palangos Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas
kan. Juozapas Miklovas

Amžiais gyvas ir šventas

Vardas to, kur ilgies, -

O kur ašara krenta,

Ten pražysta gėlė.

Liepos 18-ąją, apypiečiu, išnirau iš karščiu tvoskiančio kurortinės Palangos centro ir patyliukais atėjau prie nemaraus sielos bičiulio, prieš 15 metų bažnyčios šventoriuje palaidoto buvusio ilgamečio Palangos klebono ir Palangos dekanato dekano, Telšių vyskupijos kapitulos kanauninko Juozapo Miklovo kapo.

Pasimeldžiau. Pasikalbėjome mintimis ir buvo palaimingai gera – kaip atlikus išpažintį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija