Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dėl Nacionalinės energetikos strategijos projekto

Lietuva yra naujų didžiulių energetinių ir energetinio saugumo iššūkių akivaizdoje: po kelerių metų numatoma uždaryti paskutinį veikiantį Ignalinos branduolinės jėgainės bloką, iki neįsivaizduojamų aukštumų pakilo pagrindinių pirminių energetikos išteklių - naftos ir dujų – kainos, Rusija – šalis, iš kurios Lietuva įsiveža daugiausia energetinių išteklių – energetikos diplomatijoje vis atviriau naudoja „bizūno ir meduolio” politiką. Visa tai energetikoje reikalauja naujų ilgalaikių politinių ir strateginių, ne vien techninių sprendimų. Būtent atsakymai į šiuos iššūkius bei klausimus ir turi būti pateikti naujai kuriamoje Nacionalinės energetikos strategijoje.


Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžios nesirūpina tauta

Lietuvos pensininkai, rugsėjo 12 dieną Vilniuje susibūrę į mitingą, apsvarstė įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios legitimumo klausimą, jų vykdomą socialinę politiką, lietuvių tautos ir tautinių mažumų demografinę politiką bei darbo santykius, įteisintus Lietuvos darbo įstatymuose, taip pat pažeistus teisėtus pensininkų interesus.


NAUJOJI TEISĖJŲ TARYBA VIEŠAI NIEKINO PILIEČIUS

Teisėjų taryba ir vėl sukėlė skandalą – nauji jos nariai rugpjūčio 19 dieną viešo posėdžio metu nepagrįstai kaltino posėdžio stebėtojus bei pareiškėjus ir net pavadino juos „kanadietiškų sliekų augintojų draugija“!


„Žadinkime dvasią gyvenimo pilnatvei…“

Istorija, buvus beveidė,

Gal blogin daugiau nebeves, –

Ataidi, ataidi, ataidi

Balsai, nepardavę savęs…

Rugsėjo 15-16 dienomis Palangoje, Vilniaus universiteto svečių namuose „Romuva“, įvyko Lietuvos moterų lygos ir Lietuvai pagražinti draugijos iniciatyva sukviesta dešimtoji konferencija „Moterys ir politika“ tema „Tautinis ir pilietinis – patriotinis ugdymas šeimoje, mokykloje, žiniasklaidoje“.


Pagarba Lietuvos karvedžiui

Kazimieras Dobkevičius

Pranešimą apie S.Raštikio gyvenimą
skaitė Kauno Vytauto Didžiojo
karo muziejaus mokslo darbuotoja
istorikė Aušra Jurevičiūtė

Lietuvos nepriklausomybės kovų istorijoje ryškią vietą užima Lietuvos kariuomenės vadas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, divizijos generolas Stasys Raštikis (1896-1985).

Rugsėjo 9-ąją, šeštadienį, Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, buvo atidaryta paroda „Divizijos generolui Stasiui Raštikiui – 110”. Į parodą atvyko jo dukros Laimutė ir Meilutė, kiti artimieji, taip pat krašto apsaugos viceministras Antanas Valys, pirmasis Generolo S.Raštikio puskarininkių mokyklos viršininkas Bronislovas Vizbaras, Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas, vienas seniausių Lietuvos karininkų 98-erių Kazimieras Baršauskas, Lietuvos Seimo nariai Arimantas Dumčius, Rytas Kupčinskas ir kiti garbingi dalyviai bei svečiai.


Mokslinis leidinys „Genocidas ir rezistencija“

Leidinio “Genocidas ir rezistencija”
2006 metų 1-ojo numerio viršelis

Iš spaudos išėjusio mokslinio leidinio “Genocidas ir rezistencija” šių metų pirmajame numeryje išspausdintas itin reikšmingas Arūno Streikaus straipsnis “Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje”.

Lietuvai patekus į sovietų režimo gniaužtus, Katalikų Bažnyčia atsidūrė ypač sudėtingoje padėtyje. Religijai priešiškas režimas siekė maksimaliai suvaržyti Bažnyčios veikimo erdvę ir nuosekliai griauti jos autoritetą. Tuo pat metu aktyviai buvo brukama propaganda, kad Sovietų Sąjungoje užtikrinama sąžinės ir tikėjimo laisvė. Bažnyčiai, izoliuotai nuo žiniasklaidos priemonių ir išorinio pasaulio, iškilo reali grėsmė, kad su ja bus susidorota be didelio triukšmo. Didelės reikšmės turėjo informacijos apie Bažnyčios padėtį skleidimas ir atstovavimas jos interesams Vakaruose. (Šio straipsnio santrauką perpasakosime kito trečiadienio numeryje – red.)

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija