Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prisimintas prieš 55-erius metus žuvęs rezistencijos kovų didvyris

Kazimieras Dobkevičius

Už Juozą Lukšą šv. Mišias
aukojo (iš kairės): karo kapelionas
kapitonas bažnyčios rektorius
kun. Tomas Karklys ir karo
kapelionas majoras
kun. Petras Kavaliauskas

Rugsėjo 7-ąją Kauno įgulos karininkų ramovėje iškilmingai buvo paminėtos legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto (1921-1951) 85-osios gimimo ir 55-osios tragiškos žūties metinės.

Po iškilmių Pabartupio kaime, Kauno rajone, partizano J.Lukšos žūties vietoje, kur buvo nusilenkta didžiajam Lietuvos patriotui, nes iki šiol niekas nežino, kur paslėpti žuvusiojo palaikai, minėjimo dalyviai vyko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija