Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Įamžinti Didžiosios Kovos apygardos partizanai

Kazys BLAŽEVIČIUS

Apie žuvusius kovos draugus
pasakoja LLKS DKA vadas
Augustinas Švenčionis

Nuo pat antrosios bolševikinės okupacijos pradžios, 1944 metų vasarą, prasidėjo Lietuvoje ginkluotas pasipriešinimas okupantams, netrukus peraugęs į tautos ir valstybės istorijoje patį kruviniausią partizaninį karą. Ginkluotą pasipriešinimą skatino siaubingi bolševizmo nusikaltimai pirmosios okupacijos metais – prievartinis Lietuvos inkorporavimas į SSRS sudėtį, valstybinis teroras, masinės tremtys, Rainių, Pravieniškių, Panevėžio ir kitos tragedijos – ir okupantų pastangos mobilizuoti mūsų jaunimą į okupacinę raudonąją armiją. Be to, ginkluotą pasipriešinimą skatino ir tikėjimas Atlanto chartos pažadais. 1941 m. rugpjūčio 12 d. JAV prezidentas F.D.Ruzveltas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas V.Čerčilis pasirašė Atlanto chartos deklaraciją, kurioje buvo teigiama, kad po karo bus atkurtas valstybingumas tų tautų, kurios jį prarado Antrojo pasaulinio karo metais. 1942 m. sausio 1 d. Vašingtone pasirašytoji Jungtinių Tautų deklaracija pakartojo Atlanto chartos principus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija