Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Asyžiaus susitikimų 20-metis

Mindaugas BUIKA

Asyžius – šv. Pranciškaus miestas

„Pirmą kartą istorijoje mes susirinkome iš visur – krikščioniškų Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių bei kitų pasaulio religijų – į šventą vietą, dedikuotą šv. Pranciškui, kiekvienas pagal savo tikėjimą liudyti pasauliui apie transcendentinę taikos kokybę“, – kalbėjo popiežius Jonas Paulius II 1986 m. spalio 27 d. beveik 200 įvairių religijų dvasinių vadovų, susirinkusių į Asyžiaus Šv. Pranciškaus baziliką Maldos už taiką susitikime. Tame istoriniame susitikime kiekvienas savaip meldėsi – tarp jų žydų rabinai, dėvintys jarmulkas, sikhai, užsidėję savuosius tiurbanus, ant kilimėlių suklupę musulmonai bei savo šventą ugnį kūrenantys zoroastrai – ir draugiškai bendravo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija