Atnaujintas 2006 rugsėjo 27 d.
Nr.72
(1472)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

„Pažiūrėk, koks
šviesus Viešpaties
veidas…“

Adomas Mickevičius
ir Lietuva

Magdalena
Galdikienė:
pedagogė,
visuomenės veikėja,
tauri asmenybė

Išlikę idėjos
aukštumoje

Pamąstymai
minutės tyloje

Asmenybės
raiškos bruožai

Tikėjimo, vilties,
meilės vėliava

Prel. Mykolas Krupavičius po 36-erių metų grįžo į tėviškės žemę

Karstas su prel. Mykolo Krupavičiaus
palaikais prie kapo šalia
Paminklinės Kristaus
Prisikėlimo bažnyčios
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Rugsėjo 23 d. Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 d. pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po 36-erių metų sugrįžo iškilus dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M.Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimo narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą. Dėl sovietų okupacijos pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), buvo Visos Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) pirmininkas.


Tikėjimo ir proto ryšys skatina dialogą

Mindaugas BUIKA

Nepaisydamas gresiančio pavojaus,
popiežius Benediktas XVI
į bendrąją audienciją
atvyksta atviru automobiliu

Akcentuojama pagarba musulmonų tikėjimui

Apgailestaudamas, kad buvo neteisingai suprastas daugelio musulmonų dėl cituoto teksto apie islamo ir prievartos santykį per Rėgensburgo universitete skaitytą paskaitą (jos tekstas spausdinamas „XXI amžiaus“ Nr. 70), popiežius Benediktas XVI praėjusio trečiadienio bendrojoje audiencijoje pareiškė pagarbą musulmonams, išpažįstantiems islamą, vieną iš didžiųjų monoteistinių religijų. Šventasis Tėvas paaiškino, kad paminėtos kalbos pagrindinė tema buvo „tikėjimo ir proto santykis“, ir kalba buvo pasakyta profesoriams ir studentams to universiteto, kuriame jis pats ilgai dirbo ir netgi buvo vicerektoriumi.


Ar teismams reikia visuomenės atstovų?

Prof. Vladas Vilimas
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

Nuo 1995 metų Lietuva liko vienintele Europoje valstybe, kurioje visuomenės atstovai nedalyvauja vykdant teisingumą. Kuo toliau, tuo labiau mūsų teismai atsiribojo nuo visuomenės, tapo uždara žinyba. Todėl ir visuomenė neliko abejinga šiam nepageidaujamam vyksmui – žmonės nepasitiki teismais. Tai apima ir platesnį šios institucijos veiklos spektrą, atsiremia ir į kitas žinybas.


Gražus krepšininkių pasirodymas

Andrius TEIŠERSKIS

Lietuvos krepšininkės
džiaugiasi pergale
Reuters nuotrauka

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė prieš kelias dienas pasibaigusiame Pasaulio krep-šinio čempionate pasiekė 1998 metų laimėjimą ir užėmė garbingą šeštąją vietą. Taigi, pasirodė geriau už mūsų vyrus. Krepšininkės vertos pagarbos vien dėl to, kad sugebėjo nepalūžti po skandalingų įvykių, kurių sūkuryje jau atsidūrė dar net neprasidėjus Pasaulio čempionatui. Vyriausiasis rinktinės treneris Algirdas Paulauskas sugebėjo įkvėpti krepšininkes kovoms, teigdamas, kad reikia kovoti vardan Lietuvos. Dar net neatvykus į San Paulą, kai kurios krepšininkės, pavargusios nuo nenumatytų įvykių, norėjo tik vieno – važiuoti namo ir viską pamiršti. Tikriausiai daugelis žino, kad viskas prasidėjo dėl to, kad krepšininkės nebuvo pasiskiepijusios nuo geltonojo drugio ir dėl epidemijos buvo įstrigusios Prancūzų Gvianoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija