Atnaujintas 2006 rugsėjo 27 d.
Nr.72
(1472)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tikėjimo ir proto ryšys skatina dialogą

Mindaugas BUIKA

Nepaisydamas gresiančio pavojaus,
popiežius Benediktas XVI
į bendrąją audienciją
atvyksta atviru automobiliu

Akcentuojama pagarba musulmonų tikėjimui

Apgailestaudamas, kad buvo neteisingai suprastas daugelio musulmonų dėl cituoto teksto apie islamo ir prievartos santykį per Rėgensburgo universitete skaitytą paskaitą (jos tekstas spausdinamas „XXI amžiaus“ Nr. 70), popiežius Benediktas XVI praėjusio trečiadienio bendrojoje audiencijoje pareiškė pagarbą musulmonams, išpažįstantiems islamą, vieną iš didžiųjų monoteistinių religijų. Šventasis Tėvas paaiškino, kad paminėtos kalbos pagrindinė tema buvo „tikėjimo ir proto santykis“, ir kalba buvo pasakyta profesoriams ir studentams to universiteto, kuriame jis pats ilgai dirbo ir netgi buvo vicerektoriumi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija