Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos Caritas bendradarbiai lanko Šiaurės kaimynus

Rugsėjo 18 – 23 dienomis Lietuvos Caritas administracijos ir projektų darbuotojai apsilankė Latvijos, Estijos ir Suomijos Caritas centruose, susipažino su Šiaurės kaimynų ir kolegų darbu, veiklos specifika, pristatė lietuvišką Caritas patirtį. Išvykoje dalyvavo Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, jo pavaduotoja Janina Kukauskienė, ekonomas Saulius Kelpšas, Caritas „Slaugos namuose“, „Pagalbos prostitucijos aukoms“, „Kalinių globos“ projektų darbuotojai Jūratė Jazukevičiūtė, Kristina Virbašiūtė, Vytautas Ilevičius.


Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

,,Sidabrinės bitės” laureatai Varėnos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
su klebonu kun. Pranciškumi Čiviliu
(viduryje) ir rajono meru
Vidu Mikalausku (kairėje)

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienį paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 131 - osios gimimo metinės, dešimtąjį kartą ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir savivaldybės premija apdovanoti šiemečiai ,,Sidabrinės bitės“ laureatai, su garbingu jubiliejumi pasveikinta „Sidabrinės bitės“ laureatė, ilgametė M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė Gražina Jaronienė. Po šv. Mišių bažnyčios žemutinėje salėje pristatyta Varėnos muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių diplominių darbų paroda.


Kad neliktų užmirštų...

Gintaras Lučinskas,

Alytaus apskr. A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Mons. Alfonsas Svarinskas
prie memorialo

Prieš kelerius metus Lietuvos laisvės kovų dalyvio poeto Boleslovo Mačionio broliui vilniečiui Vytautui kilo sumanymas atnaujinti ir išplėsti Daugų memorialą, jame įamžinti nuolatinius ar laikinus prieškarinio Alytaus apskrities Daugų valsčiaus gyventojus – partizanus, kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę bei Dauguose išniekintus.


Lietuvos Laisvės Armijai – 65-eri

Mons. Alfonsas Svarinskas
su Laisvės kovų dalyviais
prie paminklo Lietuvos Laisvės Armijai

Rugpjūčio 19-osios rytą į seniausiąją Žemaitijos bažnyčią Plateliuose (Plungės r.) iš visos šalies rinkosi Lietuvos Laisvės Armijos veteranai, jų atžalos, kariai, rėmėjai, Lietuvos Laisvės Kovų Sąjungos dalyviai ir visi, kam brangi Tėvynės nepriklausomybė. Prieš altorių išsirikiavo vėliavų miškas. Šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas ir Platelių klebonas kun. Valerijonas Rima. Šv. Mišių giesmes atliko Klaipėdos buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties gaida“ (vad. V.Saikauskas) ir Plungės buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras (vad. A.Lizdenytė).


Bendradarbiavimo tiltas: Varėna-Gižyckas

Rūta AVERKIENĖ

Svečiai iš Gižycko Varėnoje

Toliau sėkmingai tiesiamas bendradarbiavimo tiltas Varėna-Gižyckas. Rugsėjo viduryje Varėnos rajone apsilankę svečiai iš Gižycko daug ir noriai kalbėjo apie glaudesnį dviejų rajonų bendradarbiavimą.

Pirmoji varėniškių pažintis su būsimais partneriais lenkais prasidėjo prieš metus, kai atstovai iš Varėnos nuvyko į Gižycką ir jiems buvo pasiūlyta bendradarbiauti bei drauge dalyvauti iš ES finansuojamuose projektuose. Pernai lapkričio 4 dieną Gižycke buvo pasirašyta partnerystės deklaracija.


Angliškai, arabiškai, hebrajiškai – apie taiką ir gyvybę

Arabas Nabilas, grojantis „Oud“ –
tradiciniu Šventosios Žemės
muzikos instrumentu

„Viešpatie, padaryk mane taikos ženklu“, – pagal šv. Pranciškaus eiles dainavo žydas, vokietis, austrė ir du arabai. Į dainos žodžius buvo sudėta tai, dėl ko šie žmonės paliko savo namus, savo šalį ir keliauja po pasaulį, dėl ko atvyko į Lietuvą.

Vokietis Elijas ir austrė Dženifer – grupės „Sarah“ muzikantai – Lietuvoje lankosi jau nebe pirmą kartą, turi čia būrį savo gerbėjų. Nabilas ir Samija – palestiniečiai iš Nazareto, gyvenantys krikščioniškoje bendruomenėje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija