Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

,,Sidabrinės bitės” laureatai Varėnos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
su klebonu kun. Pranciškumi Čiviliu
(viduryje) ir rajono meru
Vidu Mikalausku (kairėje)

Koncertuoja Mokytojų
namų liaudiškos muzikos
ansamblis „Kankleliai“

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienį paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 131 - osios gimimo metinės, dešimtąjį kartą ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir savivaldybės premija apdovanoti šiemečiai ,,Sidabrinės bitės“ laureatai, su garbingu jubiliejumi pasveikinta „Sidabrinės bitės“ laureatė, ilgametė M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė Gražina Jaronienė. Po šv. Mišių bažnyčios žemutinėje salėje pristatyta Varėnos muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių diplominių darbų paroda.

Paminėtos 131-osios M.K.Čiurlionio gimimo metinės

Iškilmingas renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką M.K.Čiurlionį bei visus Dzūkijos kūrėjus aukojo šio tradicinio renginio globėjas, Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu koncertavo Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai”, vadovaujamas Daivos Čičinskienės.

Ansamblis atliko M.K.Čiurlionio, Maironio, A.Baranausko, A.Strazdo, A. Vienažindžio giesmes, tremtinių dainas.

,,Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms bitutėms

Po šv. Mišių Varėnos rajono savivaldybės bei rajono Kultūros ir meno tarybos iniciatyva šiemet jau dešimtąjį kartą ,,Sidabrinės bitės” buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms. Nuo 1996 metų ,,Sidabrinių bičių” apdovanojimus yra gavę 19 labiausiai rajono kultūrai nusipelniusių kraštiečių. Šiemet savivaldybės Kultūros premija ir Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė” už sėkmingą kūrybinę veiklą, aktyvų dalyvavimą rajono kultūros kūrimo procese, meilės ir pagarbos šokio menui ugdymą jaunų žmonių širdyse apdovanota Jolanta Stankevičienė, Varėnos moksleivių kūrybos centro metodininkė, choreografijos studijos ,,Mikitukas“ vadovė. Pirmuosius šokėjus subūrusi prieš 14 metų, šiandien Jolanta šokio meno paslapčių moko per šimtą jaunųjų varėniškių. Per tą laiką „Mikitukas“ surengė daugiau kaip 200 koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Puoselėdama liaudies šokio tradicijas, ji meilę liaudies menui perduoda ir savo šokėjėliams.

Kitas ,,Sidabrinės bitės” laureatas – gamtos mokslų daktaras, Dzūkijos nacionalinio parko direktorius Eugenijus Drobelis – pagerbtas už neįkainojamą indėlį saugant ir puoselėjant unikalias Dainavos krašto gamtos vertybes, už dideles ir nuoširdžias pastangas gamtos trapumą ir kaitą profesionaliai įamžinant fotografijose, kino filmuose, knygose.

Dėkodamas už įvertinimą, E.Drobelis šmaikštavo, jog „užeiviui“ Dzūkijoje tokį apdovanojimą gauti nėra paprasta. Į Marcinkonis iš ne mažiau gražaus Anykščių krašto atvykęs prieš 28 metus, šiandien E.Drobelis sako Čepkelių raistą įsimylėjęs visam gyvenimui. Apie jo meilę gamtai byloja moksliniai darbai, knygos, nuotraukos, dokumentiniai filmai. Praėjusiais metais išleista autorinė knyga „Čepkeliai“ – geriausias pavyzdys, kad meile „erelių žemei“ Eugenijus seniai pralenkė paukščius. Unikaliomis nuotraukomis ir tekstais nepakartojamai perteikta raisto dvasia, tad kiekvienam, paėmusiam į rankas šią vertingą knygą, didelė dovana pamatyti bent mažą dalelę paslaptingo gamtos pasaulio.

Laureatėms, įsitraukusioms į ankstesniųjų metų „sidabrinių bitučių“ būrį, ,,Sidabrinės bitės“ ženklus“ įsegė Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, padėkas įteikė Kultūros ir meno tarybos pirmininkė Nijolė Pavasarienė, sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė, būrys bendradarbių, draugų.

Meras, kalbėdamas apie kultūrai ir menui nusipelniusius Varėnos krašto žmones, sakė, jog jam, kaip rajono vadovui, džiugu, kad rajone tokių žmonių, savo darbštumu pralenkiančių bites, yra labai daug. Priešais altorių sustojusius šių ir ankstesnių metų „Sidabrinės bitės“ laureatus rajono vadovas pavadino Varėnos krašto kultūros elitu, linkėjo jiems kūrybinės energijos ir sėkmės dirbti Varėnos krašto labui.

Varėna

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija