Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Angliškai, arabiškai, hebrajiškai – apie taiką ir gyvybę

„Meilės kelionės“ koncertas Panevėžyje

Arabas Nabilas, grojantis „Oud“ –
tradiciniu Šventosios Žemės
muzikos instrumentu

Žydas Oferas Golanis – kareivis,
pakeitęs šautuvą gitara, ieškąs
būdų perduoti dvasinę žinią
per muziką

„Viešpatie, padaryk mane taikos ženklu“, – pagal šv. Pranciškaus eiles dainavo žydas, vokietis, austrė ir du arabai. Į dainos žodžius buvo sudėta tai, dėl ko šie žmonės paliko savo namus, savo šalį ir keliauja po pasaulį, dėl ko atvyko į Lietuvą.

Vokietis Elijas ir austrė Dženifer – grupės „Sarah“ muzikantai – Lietuvoje lankosi jau nebe pirmą kartą, turi čia būrį savo gerbėjų. Nabilas ir Samija – palestiniečiai iš Nazareto, gyvenantys krikščioniškoje bendruomenėje. Oferas Golanis – žydas, su šeima gyvenantis Jeruzalėje, – buvęs kareivis, nusprendęs ginklą pakeisti į gitarą ir skatinantis tai daryti kitus. Nabilas, Samija ir Oferas – „Taikos muzikantai“, savo muzika teigiantys, kad žydai ir arabai gali taikiai gyventi kartu. Susitikę Šventojoje Žemėje, abiejų grupių nariai sukūrė bendrą projektą, pavadintą „Meilės kelionė“. Jie visi kartu organizavo koncertus Šventojoje Žemėje bei Europoje. Ši kelionė – tai dalyvavimas taikos judėjime tiek dėl Šventosios Žemės, tiek dėl viso pasaulio.

Rugsėjo 7-20 dienomis šie muzikantai viešėjo ir koncertavo Lietuvoje. 8-10 dienomis savo koncertine programa jie prisidėjo prie piligriminės kelionės Kryžių kalnas–Šiluva. Abu vakarus piligrimai turėjo galimybę pasiklausyti dainų anglų, hebrajų, arabų kalbomis. Atlikėjų nuoširdumas, puiki muzika padėjo visiškai pamiršti nuovargį, nuospaudas, kelionės sunkumus. Nabilas sakė, jog labiausiai jį nustebino piligriminiame žygyje dalyvavę kareiviai. Jie buvo be šautuvų. „Šventojoje Žemėje visi kareiviai gerai ginkluoti“, - dalijosi savo įspūdžiais svečiai iš Jeruzalės, kviesdami piligrimus kartu su jais melstis už taiką Šventojoje Žemėje bei visame pasaulyje.

Rugsėjo 11 dieną vyko koncertas Šiaulių miesto kultūros namuose. Koncerte dalyvavo projekto dalyvius į Lietuvą pakvietęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šį bei kitus koncertus Panevėžyje, Šiluvoje, Salantuose, Klaipėdoje, Gargžduose, Kaune, Marijampolėje ir galiausiai Vilniuje organizavo Šiaulių vyskupijos Katalikų evangelizacijos centras, bendradarbiaudamas su taikos judėjimu „Jemeal“ ir Lietuvos miestuose veikiančiomis organizacijomis už taiką. Centro direktorius – Juozas Dapšauskas.

Keturias tautas, du žemynus vienijantys muzikantai dainavo apie tai, kiek blogybių atneša karas, kokios absurdiškos yra sienos, skiriančios tautą nuo tautos, žmogų nuo žmogaus, kad Dievo nėra nei tautas skiriančioje sienoje, nei ginkluose, nei kare. Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Europos šalių, netemdo ginkluoti susirėmimai, tačiau Elijas teigė, jog mato Lietuvą ir kitas Europos šalis gaubiantį šešėlį. Čia negerbiama gyvybė. „Iš Lietuvos po keturiolikos dienų vyksiu į Kongą. Net negalite įsivaizduoti ten siaučiančių problemų: karas, badas, skurdas... Bet jie gerbia vaikus ir gerbia gimsiančią gyvybę“, – sakė kelionės vadovas Elijas. Jis paaiškino, kad didžiausias blogis Europoje – negerbiama dar negimusi gyvybė. „Gyvybę suteikia Dievas, todėl negalime jos atmesti“ - tokia mintis skambėjo dainoje „Nustok žaisti gyvenimu“. Ji buvo siunčiama visiems Europos politikams.

Skatinančios susimąstyti dainos, nuostabi muzika, nuoširdus dainininkų žodis, Dievo šlovinimas su „Oud“ – tradiciniu Šventosios Žemės muzikos instrumentu sukūrė ypatingą nuotaiką, įtikino, kad apie svarbius dalykus galima kalbėti muzikos kalba, kad ginklą pakeitusi gitara daug stipriau ir įtaigiau prabyla nei atsuktas šautuvas, kad Dievo valios ieškojimas padeda net pačiomis sunkiausiomis sąlygomis plėsti Meilės kultūrą.

Inesė RATNIKAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija