Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos Caritas
bendradarbiai lanko
Šiaurės kaimynus

Lietuvos Laisvės
Armijai – 65-eri

Laivai – tarsi
laimingi piligrimai...

Didžiausia jauno
poeto yda ir nuodėmė
– rašymas

Vokiečio pagarba
lietuviams

Prisiminimai apie
pakilaus ir skambaus
žodžio poetą

Žymiausias
nepriklausomybės
laikų politikas ir
visuomenės veikėjas

M.Krupavičius
ir žemės nusavinimo
moralumo klausimas

„Maišų skandalas“,
arba Kur veda baimės
sindromas

Atominė mina

„Džinsinė
revoliucija“
Baltarusijoje tęsiasi

Tikrovė
su netikrumais

Praeities pamokos turi padėti susitaikyti

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su islamo šalių ambasadoriais

Diplomatija tarpreliginio dialogo tarnyboje

Dėdamas pastangas pagerinti pastaruoju metu ypač aktualiais tapusius krikščionių ir musulmonų santykius, popiežius Benediktas XVI savo vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe, netoli Romos, priėmė ambasadorius tų islamo daugumos šalių, su kuriomis Šventasis Sostas palaiko diplomatinius ryšius. Į rugsėjo 25 dieną vykusį susitikimą buvo atvykę pasiuntinybių Vatikane vadovai iš Kuveito, Jordanijos, Pakistano, Dramblio Kaulo Kranto, Indonezijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Libano, Jemeno, Egipto, Irako, Senegalo, Alžyro, Maroko, Albanijos, Tuniso, Libijos, Irano ir Azerbaidžano.


Angliškai, arabiškai, hebrajiškai – apie taiką ir gyvybę

Arabas Nabilas, grojantis „Oud“ –
tradiciniu Šventosios Žemės
muzikos instrumentu

„Viešpatie, padaryk mane taikos ženklu“, – pagal šv. Pranciškaus eiles dainavo žydas, vokietis, austrė ir du arabai. Į dainos žodžius buvo sudėta tai, dėl ko šie žmonės paliko savo namus, savo šalį ir keliauja po pasaulį, dėl ko atvyko į Lietuvą.

Vokietis Elijas ir austrė Dženifer – grupės „Sarah“ muzikantai – Lietuvoje lankosi jau nebe pirmą kartą, turi čia būrį savo gerbėjų. Nabilas ir Samija – palestiniečiai iš Nazareto, gyvenantys krikščioniškoje bendruomenėje.


Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

,,Sidabrinės bitės” laureatai Varėnos
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
su klebonu kun. Pranciškumi Čiviliu
(viduryje) ir rajono meru
Vidu Mikalausku (kairėje)

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienį paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 131 - osios gimimo metinės, dešimtąjį kartą ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir savivaldybės premija apdovanoti šiemečiai ,,Sidabrinės bitės“ laureatai, su garbingu jubiliejumi pasveikinta „Sidabrinės bitės“ laureatė, ilgametė M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė Gražina Jaronienė. Po šv. Mišių bažnyčios žemutinėje salėje pristatyta Varėnos muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių diplominių darbų paroda.


Kad neliktų užmirštų...

Gintaras Lučinskas,

Alytaus apskr. A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Mons. Alfonsas Svarinskas
prie memorialo

Prieš kelerius metus Lietuvos laisvės kovų dalyvio poeto Boleslovo Mačionio broliui vilniečiui Vytautui kilo sumanymas atnaujinti ir išplėsti Daugų memorialą, jame įamžinti nuolatinius ar laikinus prieškarinio Alytaus apskrities Daugų valsčiaus gyventojus – partizanus, kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę bei Dauguose išniekintus.


„Maldos sparnais skrendu...“

Marytė Gustainienė,

Kauno „Aušros“ gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kun. Vitas Kaknevičius

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje kiekvieną sekmadienį parapijiečiai sustoja rimčiai, kai pamokslą sako kunigas Vitas Kaknevičius. Jau du dešimtmečius jis skelbia Dievo žodį, pradėjęs Kauno Prisikėlimo parapijoje, vėliau Radviliškio, Kėdainių Šv. Juozapo, Girkalnio, Jonavos, Gruzdžių, Josvainių, Kurklių, Raseinių, Šventybrasčio, Kauno (Šančių) Švč. Jėzaus Širdies parapijose. Tereikia pasekti kelių sekundžių eigą, kaip jis rengiasi prabilti į žmones: šiek tiek panarina galvą, akimirką pamąsto, nusišypso ir ramiu balsu pasakoja Evangelijos dalyje slypintį pamokymą. Kiekvienas jo pasakytas pamokslas yra Geroji naujiena mūsų kasdieniams gyvenimams.


Pusšimtis metų su fotoaparatu

Stanislovas Vadapolas
fotografuoja jau pusšimtį metų

Nuotraukos, įamžinusios prezidento V.Adamkaus viešnagę Šukionyse ir kabėjusios ant Biržų rajono kultūros namų sienų, neseniai grįžo pas savininką, įspūdingą savo darbų ekspoziciją surengusį Stanislovą Vadapolą. Iš viso Šukionyse įvyko šešios kūrybinės parodos. Fotomenininkų darytų nuotraukų parodos veikė ir Biržuose bei Vabalninke.

Gyventi ir užsiimti ūkio darbais S.Vadapolas į Šukionis parvyko susigrąžinus žmonai priklausančią žemę. Prieš tai jis 35 metus gyveno Panevėžyje, iš jų 30 atidavė energetiko darbui vienoje miesto statybos organizacijoje. Laisvalaikiu dažniausiai fotografuodavo. Sugebėjo surengti trylika kūrybinių parodų Aukštaitijos sostinėje.


MENAI TURTŲ NEKRAUNA

Bronius VERTELKA

Užupio galerijos savininkas
Vytautas Matulionis

Kaip išgyventi, kad netektų atsidurti ant bankroto duobės krašto? Toks ne vieno privačios dailės galerijos savininko galvos skausmas. Kodėl vieni jų klesti, o kiti vos vegetuoja arba būna priversti užsidaryti? Tą bandžiau aiškintis viešėdamas keliose Vilniaus galerijose.

Ne dėdė iš Amerikos padėjo

„Jeigu menininkas, kaldamas metalą ar tapydamas drobėje, galvoja apie monetas, kurios jam turėtų nukristi, tai jis gero kūrinio nepateiks. Pats jaučiu malonumą, kad galiu kurti ir tą kūrinį paskui parduoti. Taip aš tampu kažkam reikalingas“, – sakė Užupio dailės galerijos savininkas Vytautas Matulionis.


Kipras Petrauskas ir laikotarpis

Marija MACIJAUSKIENĖ

Petro Kalpoko tapytas
Kipro Petrausko portretas
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Mano karta išgyveno tokį gyvenimo tarpsnį, kai kiekvieną žmogų, jo poelgį reikia vertinti duotame laike ir situacijoje. Juk visąlaik drebėjo žemė po lietuvio kojom viena ar kita prasme. Dar prisiminkim, kad tame margumyne pasitaikė ir išdavikų, ir pardavikų, dažniausiai pavergtų pikto pavydo ar trokštančių bet kokia kaina pelningesnės ar visiems matomos kėdės. Visko buvo ir yra.

O mano plunksna paprastai siekia, kad niekas iš mūsų asmenybių nebūtų užmirštas ar ištrintas iš kultūros istorijos.


Palanga - Lietuvos langas į jūrą

Zigmas Tamakauskas

Kristaus skulptūra Palangoje,
Tiškevičiaus parke

Palangą visada siejame su jūra. Mūsų Baltija jau nuo seno žmogui buvo teikiamų gėrybių, pragyvenimo šaltinis. Iš jos gaudavo žuvies, joje slėpėsi gintaro klodai, kurių nuotrupos pasiekdavo krantą. Žuvis ir gintaras visada buvo labai vertinami. Jūra keitė ir pačio žmogaus gyvenimo sąlygas, jo mąstyseną. Žmogus jūrą mylėjo, nežiūrint jos krečiamų išdaigų, bangų šėlsmo, nuskandintų laivų ar net gyvybių... Didelę reikšmę turėjo pajūrio kelias – sausuma ir jūra. Prie jūros glaudėsi ir mūsų protėviai.


Tbilisio ryžtas ir Maskvos įniršis

Petras KATINAS

Gruzijos prezidentas Michailas
Saakašvilis sako, jog Gruzija –
ne šiaip teritorija,
o demokratiška valstybė

Paskutinėmis savaitėmis Maskvos propaganda prieš Gruziją pasiekė apogėjų. Puolimas prieš šią šalį ir jos prezidentą Michailą Saakašvilį dar labiau sustiprėjo po to, kai Gruzijos saugumo tarnybos suėmė 33 prorusiškos partijos „Teisingumas“ vadovus ir aktyvistus. Šios partijos lyderis Igoris Giorgadzė dar nuo prezidento E.Ševardnadzės laikų tūno Maskvoje ir aktyviai bendrauja su žinomais Rusijos politikais, rengia spaudos konferencijas. Rusija nereaguoja į daugkartinius Tbilisio prašymus išduoti šį statytinį. Jeigu anksčiau oficialūs Rusijos pareigūnai savo atsakymuose Tbilisiui tikindavo, jog nežino, kur Rusijoje slepiasi šis valstybės nusikaltėlis, tai dabar net nebando slėpti, kad I.Giorgadzė bus tas asmuo, kuris pakeis prezidentą M.Saakašvilį.


Bendradarbiavimo tiltas: Varėna-Gižyckas

Rūta AVERKIENĖ

Svečiai iš Gižycko Varėnoje

Toliau sėkmingai tiesiamas bendradarbiavimo tiltas Varėna-Gižyckas. Rugsėjo viduryje Varėnos rajone apsilankę svečiai iš Gižycko daug ir noriai kalbėjo apie glaudesnį dviejų rajonų bendradarbiavimą.

Pirmoji varėniškių pažintis su būsimais partneriais lenkais prasidėjo prieš metus, kai atstovai iš Varėnos nuvyko į Gižycką ir jiems buvo pasiūlyta bendradarbiauti bei drauge dalyvauti iš ES finansuojamuose projektuose. Pernai lapkričio 4 dieną Gižycke buvo pasirašyta partnerystės deklaracija.


Narcisizmas

Petras KATINAS

Matyt, nereikia aiškinti, kas yra narcisizmas. Šio žodžio etimologija siejama su senovės graikų mitologiniu personažu Narcizu – jaunuoliu, pamilusiu savo atvaizdą šaltinyje. Taigi narcisizmas – tai savęs įsimylėjimas. Pasaulio politikos istorijoje tokių narcizų buvo ir tebėra daugybė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija