Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Maišų skandalas“, arba Kur veda baimės sindromas

Lietuvoje – sąmyšis: atsirado kažkokie maišai su KGB dokumentais, su kelių KGB agentų apklausų, vestų 1991 – 1992 metais tada dar nesunaikintos B.Gajausko komisijos, protokolais. Ir, o siaube, tie visi dokumentai perduoti D.Kuodytės vadovaujamai Liustracijos komisijai! Vienas „kovotojas už nepriklausomybę” (pasirodo, signataras!) taip išsigando tų maišų, kad įsivaizdavo „šiuo metu sėdintis ant bombos“.


Atominė mina

Gydytojai rekomenduoja periodiškai tikrintis savo sveikatą. Ją tikrindami medikai atlieka įvairius tyrimus, testavimus. Nuo tyrimų, testavimų sveikata nei gerėja, nei blogėja, tačiau sužinome apie sveikatos būklę, jei reikalinga, medikai taiko gydymą. Tačiau dažniausiai sveikatą tikrinamės tik tuomet, kai reikalas spaudžia – kai pasiligojame. Panašiai nutinka kuriant ir įgyvendinant įvairius techninius projektus, kai laiku ir deramai neatliekami tyrimai, tarkim, neatsižvelgiama į aplinką. Taip nutiko su Ignalinos atominės elektrinės (AE) statyba, kai nebuvo atsižvelgta į vietos seisminį nestabilumą. Atsigręžkime į tolimesnę praeitį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija