Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

„Prašykit Dievą tikėjimo malonės ir išminties“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Teresė Stefanija Sinkevičiūtė jaunystėje

Rugsėjo 13 dieną, eidama 104-uosius metus, mirė seniausia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sesuo Teresė Stefanija Sinkevičiūtė-Skardinskienė (1902-2006). Šios pamaldžios moters, taurios motinos, močiutės ir promočiutės gyvenime netrūko kančios, kurią pakelti padėjo sekimas šv. Pranciškumi, begalinis atsidavimas Kristui, pasikliovimas Dievo Motinos globa. Stabtelėkime ties kai kuriais jos gyvenimo momentais, sielos akimis pažvelkime į ją, kantriai nešusią nelengvo gyvenimo kryžių. Juk tvirtos asmenybės mus pamoko, paguodžia, padrąsina, suteikia jėgų nesuklupti, su gerumu ir meile ištesėti iki galo.


Jie kūrė Lekėčių parapiją

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Pirmasis Lekėčių klebonas
kun. Justinas Staugaitis

Trečiadienį, spalio 4 dieną, sukako 100 metų, kai 1906-aisiais Lekėčiuose iškilmingai buvo atšvęstas parapijos įkūrimas. Ši diena sutapo su Šv. Pranciškaus atlaidais ir tapo kasmete Lekėčių parapijos švente. Šią užgimstančią tradiciją aktyviai rėmė pirmasis parapijos klebonas, būsimasis 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, o vėliau ir Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis (1866-1943). Šventės metu parapijiečiai su savo klebonu pasidžiaugdavo ne tik praėjusių metų sielovados, bet ir atliktais visuomeniniais darbais. O šių darbų besikuriančioje parapijoje buvo daugybė. Klebonas Lekėčiuose įkūrė „Žiburio“ ir Blaivybės draugijų skyrius, įsteigė bibliotekėlę, skaityklą, rūpinosi mokyklos reikalais, suaugusiųjų švietimu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija