Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Smagi šventė

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Išlaužas. Ši vietovė Prienų rajone garsi ne tik didžiuliais žuvies pilnais vandens telkiniais. Išlaužo bažnytkaimis įsikūręs prie Šventupės upelio, vienuolika kilometrų į šiaurę nuo Prienų, 42 kilometrai į šiaurės rytus nuo Marijampolės, 10 kilometrų į pietus nuo Garliavos, gražioje vietoje, ant kalnelio, prie didelio parko sodo ir Kauno – Prienų plento.


Dievo dovanos stiprina tikėjimą

Vyskupas Rimantas Norvila
džiaugiasi apsilankęs senojoje
Aleksoto bažnytėlėje, kurioje
buvo pakrikštytas

ALEKSOTAS. Rugsėjo 30-ąją pačiame Vilkaviškio vyskupijos pakraštyje, Aleksoto dekanate, Kauną skiriančio Nemuno kairiajame krante įsikūrusioje Aleksoto parapijoje, lankėsi vyskupas Rimantas Norvila. Čia jis po ketverių metų pertraukos Šv.Kazimiero bažnyčioje aštuoniasdešimčiai jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Ištvermingiausieji priimti Šventosios Dvasios dovanas pradėjo ruoštis prieš dvejus trejus metus, jiems vadovavo diakonas Andrius Vaitkūnas, s. Pranciška iš Kauno seserų benediktinių kongregacijos, s. Onutė iš Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos, s. Teresė, taip pat buvę diakonai Vitalijus Golinas ir Rimantas Simanavičius, kiti asmenys.


Šiaulių vyskupijoje

Joniškio dekanate

Atgimusios vertybės

Kun. Jordanas Urbonas tuoj
pašventins tėvo Stanislovo namelį

JUODEIKIAI. Dar prieš ketverius metus, kai tuometinis Skaistgirio klebonas kun. Remigijus Katilius aptarnavo ir Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapiją, buvo kilusi mintis susigrąžinti į šventorių, jo kamputyje, prieš geras keturias dešimtis metų stovėjusį mažą nameliuką. Gyvenimo būstą, kurį po devynerių tremties Intos lageriuose metų susirentė čia paskirtas dirbti (1957-1960) tada dar Lietuvai nežinomas ir negirdėtas, dar ir keturiasdešimties neturintis, kunigas vienuolis kapucinas Mykolas Dobrovolskis – tėvas Stanislovas (1918-2005). Bene dvi žiemas kentęs mažytėje nešildomos bažnyčios zakristijoje, talkinant Juodeikių žmonėms, susirentė kelių kvadratinių metrų ploto kuklų namelį.


Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Burbiškiečiai atgaivina gražias tradicijas

Burbiškiečių rūpestingai
prižiūrima bažnyčia

Burbiškis. Netoli Anykščių, Rubikių link, stovi daili medinė geltonai dažyta Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Čia uoliai darbuojasi Debeikių parapijos klebonas kun. Vincentas Stankevičius. Tikintieji iš Burbiškio, Rubikių, Bičionių, Šiaulių, Pagraužių, Žežumbrio, Mieliaviškių bei kitų vietovių mielai renkasi į senąją bažnytėlę, džiaugiasi, kad nereikia toli keliauti Dievo garbinti.

Ypač daug tikinčiųjų susirenka į tradicinius atlaidus – Švč. Jėzaus Širdies, Žolinės bei Šv. Pranciškaus. Kartais net ir gana erdvūs maldos namai nebesutalpina visų maldininkų, tenka susiburti net šventoriuje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija