Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Chameleonai

Mes turime galimybių pasirinkti savo gyvenimo būdą. Savo buities keliuose suklupti ir atsitiesti, dvasios tamsoje klaidžioti ar šviesoje drąsiai veržtis į tikslą. Skiriame gėrį nuo blogio, jei tobulai veikia savistaba ir savikontrolė.

Tačiau kartais mus iš dvasinės pusiausvyros išmuša įvairios veidmainystės, ypač jei jos gudriai užmaskuotos. Jų užtektinai randame ir visuomeniniuose santykiuose, ir valdžių viršūnėse. Į kito žmogaus dvasios erdvę įsibrauti nelengva, o dažniausiai net neįmanoma, todėl ir negalime teisingai nuspręsti, ar žmogaus galvosena atitinka žodžius, ar jis kalbėdamas bei žadėdamas neveidmainiauja.


Šeima – tautos tvirtovė

Tautos organizmas susideda iš mažyčių ląstelių – šeimų. Sveika, stipri šeima yra tautos pagrindas. Tą patvirtina senieji ir naujieji laikai. Senovėje Platonas, Aristotelis įrodė šeimos vaidmenį kuriant dorą visuomenę. Iš sveiko, brandaus grūdo išauga našus derlius. Naujaisiais laikais Tihameris Totas, Šilgenas, Forsteris, Džiovanis Papinis, Vydūnas, S.Šalkauskis, A.Maceina, K.Pakštas, A.Jušinskas, A.Lipniūnas, G.Petkevičaitė-Bitė, A.Smetona tiek rašė, veikė, kad per šeimą išugdytų aukštos kultūros jaunuomenę, o per ją – ir aukštos kultūros tautą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija