Atnaujintas 2006 spalio 6 d.
Nr.75
(1475)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paminėtas garsaus vargonininko aštuoniasdešimtmetis

Pranciškus Beinaris (sėdi vežimėlyje)
po jo pagerbimo su giminėmis
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Spalio 1 dieną, sekmadienį, Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiomis buvo paminėtos Lietuvai nusipelniusio sakralinės muzikos kūrėjo, žinomo vargonininko Pranciškaus Beinario 80-osios gimimo metinės. Ta proga prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas prieš šv. Mišias papasakojo apie svarbiausius maestro gyvenimo štrichus. Nors ir garbingo amžiaus, ligos prikaustytas prie vežimėlio, P.Beinaris vis dar tebekuria muziką vargonams, ypač garbindamas ir šlovindamas visų mūsų dangiškąją Motiną Mergelę Mariją. Sumos choras taip pat giedojo giesmes, kurioms muziką sukūrė maestro. Šv. Mišių pabaigoje prel. V.S.Vaičiūnas perskaitė popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą, skirtą maestro P. Beinariui, o parapijos choras sveikino jį iškilmingu himnu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija