Atnaujintas 2006 spalio 11 d.
Nr.76
(1476)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Parodoje – plati
agropanorama

Sušaudytas
už Lietuvos laisvę

Su saule širdyje

Ten, kur pradžia
ir pabaiga

Kinematografinė
politika ir nemokami
bilietai

Kam Lietuvoje
kliūva čečėnai?

Vakarų parama
Lietuvos Katalikų
Bažnyčiai sovietmečiu

Šventojo Tėvo ir Bažnyčios tarnyboje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina kardinolą Tarcizijų Bertonę

Primintos Vatikano diplomatijos nuostatos

Didelio tarptautinio dėmesio susilaukęs naujasis Vatikano valstybės sekretorius italas salezietis kardinolas Tarcizijus Bertonė, susitikęs su akredituoto prie Šventojo Sosto diplomatinio korpuso nariais, pabrėžė, kad parama vargšams, karo prevencija ir taikos įtvirtinimas, taip pat žmogaus teisių palaikymas ir toliau lieka Bažnyčios socialinio ir politinio veikimo prioritetais. „Mes privalome įsipareigoti gelbstint labiausiai planetoje skurstančiuosius, vargingiausius žmones, kurie deda didžiules pastangas, kad galėtų pragyventi ne tik patys, bet ir jų šeimos“, – pabrėžė kardinolas T.Bertonė rugsėjo 29 dieną pasakytoje kalboje jį pasveikinusiems diplomatams.


Antkapinis paminklas generolui

Kazimieras Dobkevičius

1995 metais iš JAV į gimtąją Kretingą buvo parvežti Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo, Karo muziejaus įkūrėjo, archeologo, gydytojo Vlado Nagevičiaus (1881-1954) ir jo žmonos palaikai ir perlaidoti Kretingos kapinėse, šalia savo tėvų. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) Kauno apskrities skyriaus (pirmininkas Algirdas Markūnas) iniciatyva nutarta sutvarkyti brig. gen. V. Nagevičiaus kapavietę ir pastatyti paminklą. Reikėjo didelių pastangų, kad paminklas būtų pastatytas.


Šventė džiugino grybų, linksmybių ir svečių gausa

Rūta AVERKIENĖ

Skulptūrą „Pulkaunykas“ įsigijusi
Rimkų šeima parėmė
neįgalius menininkus

Varėnoje šurmuliavusi vienuoliktoji Grybų šventė pateisino grybų sostine tituluojamo miesto pavadinimą. Nors šiais metais jau tradicine tapusi šventė dar nuo vasaros pradžios kvietė į linksmybes Grybų kaime, tačiau grybautojų surinktų grybų, svečių iš Lietuvos ir užsienio, linksmybių ir gėrybių skaičiumi Varėna tądien buvo panaši į didmiestį.

Šventė prasidėjo ketvirtuoju grybavimo čempionatu Varėnos rajono savivaldybės mero taurei laimėti Žiūrų kaimo miškuose, o tęsėsi daugybe renginių miesto parke.


Kur ta seniai pažadėta skaidri politika?

Antra Vincė KAROSIENĖ,

Algimantas ZOLUBAS

Piketas dėl netikusios
Lietuvos teisingumo sistemos

Nuo 2003 metų prasidėjusios prezidento Rolando Pakso apkaltos daug gražių pažadų girdėjome apie būtinumą pakelti politikų ir valdžios pareigūnų moralės kartelę aukščiau, nei buvo iki tol. Bet paradoksas: nuo tada kasdienybe tapo vieši skandalai aukščiausiose valdžios viršūnėse, ir galo jiems nematyti. Turbūt todėl, kad pareigūnai moralės kartelę kėlė ne sau, o kitiems. Ir vis dėlto dalis politikų, žurnalistų, valdžios pareigūnų bei paprastų piliečių įgauna vis daugiau drąsos ir bando išvalyti valstybę nuo numanomų valdžioje įsitvirtinusių melagių ir vagių. Kol kas tai sunkus uždavinys. Tad pradėkime nuo lengvesnio: pabandykime pareikalauti iš valdžios tik pastarųjų metų ir mėnesių įvykių skaidraus paaiškinimo, skaidrios politikos, skaidraus dar neišspręstų klausimų sprendimo. Piliečiai juk turi neginčijamą teisę į visą neįslaptintą informaciją.


Patriotinio ugdymo gyvoji pamoka

Mokytoją Zigmą Tamakauską
sveikina moksleiviai

Rugsėjo 27 dienos popietę Kauno politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salę užpildė miesto mokyklinis jaunimas. Joje vyko Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriaus Švietimo sekcijos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo parengta patriotinio ugdymo pamoka „Pasiaukojimo Tėvynei pavyzdys“. Į ją atėjo miesto moksleiviai ateitininkai ir Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pamoką vedė LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcijos pirmininkas, LLKS štabo narys, istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija