Atnaujintas 2006 spalio 25 d.
Nr.80
(1480)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Stovėjęs
prie lietuviško
teatro ištakų

„Geriau žūti stovint
negu gyventi
atsiklaupus…“

Žymųjį kardiologą
prof. Juozą Blužą
paminint

Pagerbė žuvusįjį

Visą laiką rūpėjo Lietuva

Pranas Povilaitis kalba per
prel. M.Krupavičiaus laidotuves
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Daug žmonių dalyvavo prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perlaidojime Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. Vienas jų – iš Čikagos atskridęs JAV Lietuvių visuomeninio komiteto pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos generalinis sekretorius, Tautos fondo narys, ateitininkas Pranas POVILAITIS. Su juo kalbėjosi dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ.


Pirmasis Europos episkopatų vadovų susitikimas Rusijoje

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Peteris Erdas

CCEE vadovybėje daugiausia Rytų Europos hierarchų

Pirmą kartą per 35 metų veiklą Rusijoje surengusi savo asamblėją Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) išsirinko naują vadovybę. Spalio 4-8 dienomis Sankt Peterburge vykusiame susitikime 34 nacionalinių episkopatų vadovai bei juos pakeitę hierarchai CCEE naujuoju pirmininku išrinko Vengrijos primą, Estergomo ir Budapešto arkivyskupą 54 metų kardinolą Peterį Erdą. Ateinančius penkerius metus turėsiantis vadovauti pagrindinei Senojo žemyno Katalikų Bažnyčios nacionalinių vyskupų konferencijų pirmininkus vienijančiai organizacijai, jis šiame poste pakeitė Ciuricho (Churo) 76 metų vyskupą Amedę Grabą, kuris CCEE vadovavo nuo 2001 metų.


Palangos pasakos prancūziškai ir... Lietuvos kūrimas

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Unikalus kadras – „Dvare rojaus
viduryje“ Nijolė Sadūnaitė žaismingai
„vaišina“ keturragį Kamerūno ožiuką

Aikčioja tarsi vaikai

Tūkstančiai turistų:

Parke – dangiški takai,

Čia dar laimi Kristus.

Metai, tarsi sodrūs lietaus lašai, kurių išsiilgusi vasariškos sausros išvarginta žemė, žilstančia išmintimi sulaša ne tik į žmones, bet ir į visa, kas gyva Kūrinijoje – žolę, gėles, medžius, paukščius... Dieviškumo sklidini gamtos paveikslai yra amžini ir tvarūs, suteikiantys harmoniją kiekvienam gyvajam, kiekvienai mylinčiai sielai.


Eilėmis įamžinantis savo tėviškę

Bronius VERTELKA

Ignalinos rajono literatų
klubo „Lelija“ atstovės
sveikina poetą Vladą Vaitkevičių

Rusų lyrikas Sergejus Jeseninas sakė: nėra poeto be tėviškės. Literatūrinė popietė „Bandau su tėviške pasikalbėti“, vykusi Kazitiškyje, buvo to įrodymas. Norinčiųjų susitikti, pabendrauti su savo kraštiečiu poetu Vladu Vaitkevičiumi buvo pakankamai daug. Jo kūryba dažnai būna susijusi su gimtine.


Miško prieglobstyje

Bronius VERTELKA

Valius Baublys kolekcionuoja akmenis
Autoriaus nuotrauka

Valius Baublys nesigaili prieš penkiolika metų pirkęs sodybą miško prieglobstyje. Savaip perstatė prie žemės lenktą gyvenamąjį namą – išėjo pusė klėties. Vienkiemis tarp ūksmingų medžių dabar nestokoja svečių.

Sodybos šeimininkas turi įvairiausių akmenų kolekciją. Kai kuriuos jų savo lengvuoju automobiliu vežė, teko ir samdyti traktorių. Taip besitampydamas radikulitą įsigijo. Valius didžiuojasi didžiulu akmeniu –konglomeratu, kurį aptiko netoli Keravos. Tokio nepamatysi net Mosėdyje. Kažkuriame krašte tekėjusi karšta lava ant savęs sulipdė daugybę akmenėlių. Vienkiemyje yra akmuo, į kurį tarsi būtų įspausta vaikiška pėda.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija