Atnaujintas 2006 spalio 25 d.
Nr.80
(1480)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Visą laiką rūpėjo Lietuva

Pranas Povilaitis kalba per
prel. M.Krupavičiaus laidotuves
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Daug žmonių dalyvavo prelato Mykolo Krupavičiaus palaikų perlaidojime Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. Vienas jų – iš Čikagos atskridęs JAV Lietuvių visuomeninio komiteto pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos generalinis sekretorius, Tautos fondo narys, ateitininkas Pranas POVILAITIS. Su juo kalbėjosi dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija