Atnaujintas 2006 lapkričio 3 d.
Nr.82
(1482)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Restauruoti „Angelai“

Romas BACEVIČIUS

Kun. Virginijus Veprauskas
pasakoja apie restauratorių
rūpestingą darbą

Kaune, Švč. Jėzaus Širdies
(Šančių) bažnyčioje, prie
L.Truikio freskos „Angelai“

Spalio 28-ąją, šeštadienį, Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje, iškilmingai pažymėtos Liudo Truikio (1904-1987) freskos „Angelai“ pusantrų metų trukusio restauravimo pabaigtuvės. Po šv. Mišių, kurias koncelebravo parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas, vikaras kun. Kastytis Šulčius ir altaristas kun. Izidorius Butkus, susirinkusiesiems buvo pristatyta šio darbo svarba. Pasak klebono, freska yra ne tik šios bažnyčios, bet ir visų Kauno maldos namų puošmena. 1938 metais, per Kalėdas, kai šioje bažnyčioje pirmąkart aukotos šv. Mišios, čia jau buvo L.Truikio freska. „Garbė to meto parapijiečiams, pakvietusiems šį garsųjį dailininką atlikti dekoraciją mūsų bažnyčiai“, – sakė klebonas kun. V.Veprauskas. Jis padėkojo bendrovės „Restauravimo projektai“ restauratoriams Nijolei Puraitei, restauravusiai ultramarino spalvą, ir Arvydui Paulioniui bei Virginijui Aksamitauskui, atnaujinusiems aukso spalvą. Klebonas papasakojo, koks kruopštus tai buvęs darbas ir kaip atsakingai restauratoriai jį atlikę.

Klebonas taip pat padėkojo buvusiai Seimo narei Jūratei Juozaitienei, kuri labai padėjo rūpinantis greičiau gauti lėšų freskai restauruoti. Tam prireikė apie pusantro šimto tūkstančių litų. Pasak klebono, pusę šių pinigų skyrė Kultūros ministerija, kitą dalį – Kauno savivaldybė ir parapijiečiai. Restauratoriai panaikino pražūtingus freskos su keturiolika mėlynų arkangelų auksiniame fone irimo ženklus centrinį altorių juosiančioje arkadoje, ir dabar garsiojo dailininko darbas tviska. Klebonas sakė, kad L.Truikys buvęs netradicinis menininkas ir nuolat ieškantis žmogus, domėjęsis Rytų menu, todėl ir šis jo darbas primena bizantiškąją figūrų tapymo manierą.

Klebonas padėkojo Šančių seniūnui Arvydui Rymeikiui, buvusiam vicemerui Erikui Tamašauskui, kurie prisidėjo ieškodami pagalbos restauravimo darbams. Renginyje taip pat dalyvavo Europarlamento narys Gintaras Didžiokas ir Seimo narys Kazys Starkevičius.

Į restauruotos freskos atidarymą susirinkusiems kauniečiams džiazo muzikos koncertą surengė Kauno bigbendas, vadovaujamas Romualdo Grabšto, ir trimitininkas Valerijus Ramoška.

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija