Atnaujintas 2006 lapkričio 15 d.
Nr.85
(1485)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ar važiuosime
laimės į Daniją?

Prieš skurdą
ir išnaudojimą

Rašytojas neleido
sielai rūdyti...

Nelaiku užgesęs
žiburys

Kas svarbiau:
ilginti darbo laiką
ar... teisingai
mokėti už darbą?

Mielos lietuvės
ir lietuviai

Naujos galimybės Šventojo Sosto istorijai tirti

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pijus XI

Popiežiaus Pijaus XI pontifikatas dokumentuose

Popiežiaus Benedikto XVI sprendimas leisti atidaryti Vatikano slaptuosius archyvus, susijusius su jo pirmtako Pijaus XI pontifikatu (1922-1939 metai), sukėlė visuotinį istorikų susidomėjimą. Iš tikrųjų tas laikotarpis ženklino trijų didžiųjų totalitarinių režimų Europoje – Musolinio fašizmo – Italijoje, Hitlerio nacizmo – Vokietijoje ir Stalino komunizmo – Rusijoje – stiprėjimą, atvedusį į Antrojo pasaulinio karo tragediją su sunkiomis pasekmėmis taip pat ir Katalikų Bažnyčiai.


Mokslininkai diskutavo apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje

Kristina BORKERTAITĖ

Tarptautinėje mokslinėje teorinėje-
praktinėje konferencijoje „Tautinio
tapatumo išsaugojimas Europos
Sąjungoje“. Iš kairės: prof. dr. Mario
Trapani, prof. dr. Gian Luigi Falchi,
kan. dr. Robertas Pukenis,
prof. dr. Džonas Shamuana Mabenga,
tribūnoje – prof. Alfonsas Motuzas

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete (KTF) lapkričio 10-11 dienomis vyko tarptautinė mokslinė teorinė-praktinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“. Konferencijos tikslas – kurti laisvą, be sienų, krikščionišką Europą, paskatinti žmones aktyviai dalyvauti tokios Europos kūrime ir viešajame diskurse.


Mokslininkai diskutavo apie tautinio tapatumo išsaugojimą Europos Sąjungoje

Kristina BORKERTAITĖ

Tarptautinėje mokslinėje teorinėje-
praktinėje konferencijoje „Tautinio
tapatumo išsaugojimas Europos
Sąjungoje“. Iš kairės: prof. dr. Mario
Trapani, prof. dr. Gian Luigi Falchi,
kan. dr. Robertas Pukenis,
prof. dr. Džonas Shamuana Mabenga,
tribūnoje – prof. Alfonsas Motuzas

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete (KTF) lapkričio 10-11 dienomis vyko tarptautinė mokslinė teorinė-praktinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“. Konferencijos tikslas – kurti laisvą, be sienų, krikščionišką Europą, paskatinti žmones aktyviai dalyvauti tokios Europos kūrime ir viešajame diskurse.


1831 metų sukilimo Lietuvoje didvyrė

Grafaitės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms

Grafaitė Emilija Pliaterytė
Nuotrauka iš leidinio
„1831 metų sukilimio didvyrė
grafaitė Emilija Pliaterytė“

Lapkričio 13 dieną sukako du šimtai metų, kai 1806 metais Vilniuje, grafų Pranciškaus Ksavero Broel-Pliaterio ir Onos Platerienės (mergautinė pavardė – Ana fon Mol) šeimoje, gimė pirmagimė, mergytė, kuri buvo pakrikštyta Emilijos vardu. Džiaugsmas būtų buvęs kur kas didesnis, jei būtų gimęs berniukas, mat grafas Pranciškus Ksaveras tikėjosi sūnaus. Tuo metu niekas negalėjo pagalvoti, kad po kurio laiko būtent ši mažutė mergaitė taps Lietuvos pasididžiavimu. Jos atminimui bus rašomos eilės, kuriamos pjesės, o jos drąsos, narsumo ir kovingumo pavyzdžiu bus mokomas ne vienas vyras.


Provokacijos kaina

Pagaliau tai, kas turėjo įvykti „tarybų” Lietuvoje, įvyko. Po keleto mėnesių, beveik nuo šių metų pradžios, kai ilgamečiam sovietinių lagerių kaliniui Algirdui Petrusevičiui, netekusiam juose sveikatos (buvo amputuota ranka, kai įniršę kagėbistai už mėginimą pabėgti iš „perauklėjimo įstaigos” šaudė į jį iš įsiūčio), buvo mesti kaltinimai ginklų pardavinėjimu, po keleto savaičių tardymo Kauno apygardos teismas pagaliau nuteisė jį ir kitus du „bendrininkus” už įvykdytus nusikaltimus. Ką gi nusikalstamo padarė buvęs Seimo narys bei lietuviško šaunamojo ginklo „Vytis” kūrėjas A. Petrusevičius, kuris buvo jau iš anksto kaltinamas įvairiausios žiniasklaidos, neteisėtu disponavimu ginklais?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija