Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Moters vaidmuo
šeimoje ir
visuomenėje

Gyvi savo
tautiškumu

Visą spalį
su rožinio malda…

Motinos mirtis
sutaikė vaikus

Pirmasis Telšių
vyskupas

Gyvenęs tikėjimu

Lageryje išsaugota
dvasios šviesa

Mano tauta gyvena
manyje

Nutylėti „pasaulio
proletariato vado“
biografijos puslapiai

Popiežius Benediktas XVI apie universitetinių studijų reikšmę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
laimina kūdikį susitikime
su tikinčiaisiais
prie Grigaliaus universiteto

Popiežius Benediktas XVI pats ilgą laiką yra buvęs žymiu universiteto profesoriumi ir puikiai pažįsta šią akademinę aplinką, todėl kai spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje jis apsilankė Romos katalikiškuose universitetuose ir ten pareiškė minčių apie aukštojo mokslo reikšmę bažnytiniam gyvenimui, iškart susilaukė visuotinio dėmesio. Susitikęs su popiežiškųjų Grigaliaus ir Laterano universitetų studentais ir dėstytojais, Šventasis Tėvas ragino juos išlaikyti glaudų studijų ir maldos ryšį, kvietė skleisti ir ginti tiesą be iškraipymų ir apribojimų žinant, jog Dievas yra galutinė tiesa, į kurią iš prigimties stiebiasi kiekvienas protas.


Pasaulinė filmo „Kristaus gimimo istorija“ premjera vyks Vatikane!

Filmo „Kristaus gimimo istorija“ afiša

Kaip praneša kino kompanija „New Line“, sekmadienį, lapkričio 26 dieną, Vatikane įvyks pasaulinė filmo „Kristaus gimimo istorija“ premjera. Tai bus pirmas kartas kino istorijoje, kai meninio filmo premjera vyks Vatikane. Jungtinėse Valstijose filmas startuos gruodžio 1 dieną, o Lietuvoje – gruodžio 15 dieną.

„Kristaus gimimo istorijos“ premjera vyks Vatikano Popiežiaus Pauliaus VI salėje. Iškilmingoje premjeroje dalyvaus filmo režisierė Katerina Hardvik (Catherine Hardwicke), aktoriai Šorehas Agdašlu (Shohreh Aghdashloo) ir Oskaras Isakas (Oscar Isaac), prodiuseriai Martis Bovenas (Marty Bowen) ir Vikas Godris (Wyck Godrey), scenarijaus autorius Mikas Ričis (Mike Rich) ir septyni tūkstančiai kviestinių svečių. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos mokyklos statybai mažame Izraelio miestelyje Mughare, esančiame netoli Nazareto.


Prisiminė mirusius Kaišiadorių vyskupijos kunigus

Kun. dr. Algirdas Jurevičius

Prel. Jonas Jonys
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkričio 9 dieną Kaišiadorių vyskupijos kunigai susibūrė Katedroje šv. Mišioms už prieš metus mirusį ilgametį Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerį ir vyskupo generalvikarą prel. Joną Jonį bei kitus vyskupijos kunigus (nuo Kaišiadorių vyskupijos įsteigimo 1926 metais mirė 179 kunigai, darbavęsi vyskupijoje). Šv. Mišioms už mirusius kunigus vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, koncelebravo 35 kunigai, pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupo generalvikaras kun. dr. Algirdas Jurevičius. Po Mišių visi pasimeldė prie velionio kapo, buvo pašventinta atminimo lenta – paminklas.


Vėlinių šviesa muzikoje, ėjime ir arbatos puodelyje

Inesė Ratnikaitė

„Glorija Gospel“ iš Panevėžio
Juozo DapŠausko nuotrauka

Vėlinės, Visų Šventųjų diena, – susimąstymo apie prisikėlimą bei amžinąjį gyvenimą laikas. Šiaulių vyskupijoje ieškoma būdų, kaip prasmingiau paminėti šias dienas. Ne tik paminėti, bet ir prabilti apie tai, kas iš tiesų svarbu.

Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras kvietė heloviną keisti į šventę „Holy wins“ – „Šventieji laimi“. Šiauliuose ši originali šventė švenčiama jau antrą kartą. Spalio 27 dieną Šiaulių kultūros centre buvo organizuotas koncertas. Susirinkusieji klausėsi garsiausių šiuolaikinės krikščioniškos muzikos grupių Lietuvoje – „Gyvai“ iš Vilniaus bei „Glorija Gospel“ iš Panevėžio. Tikėjimo patirtimi dalijosi Veiklių žmonių bendrijos atstovai. „Šia šventumo akcija – koncertu siekiame ugdyti dvasinį, psichologinį ir fizinį sveikumą, kad visuomenė dvasiškai, kultūriškai ir ekonomiškai taptų turtinga“, – sakė Katalikų evangelizacijos centro direktorius Juozas Dapšauskas.


Margionyse tebedega Vėlinių laužai

Rūta Averkienė

Vėlinių dieną kapinaitėse

Šilais apsisiautusio Margionių kaimo Dzūkijoje gyventojai tebegerbia senolių tradicijas, aštuonias dienas po Visų Šventųjų dienos degindami Vėlinių laužą ir melsdamiesi Margionių kaimo kapinaitėse. Šias unikalias, iki šių dienų išlikusias apeigas galima išvysti tik dar viename išnykimo ženklu pažymėtame Zervynų kaime. Niekur kitur Lietuvoje to jau nebeišvysime.


Nevykusio eksperimento herojus – kunigas

Vėlinės. Narcizai iš LNK
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Jau ne kartą Lietuvos televizijos, ypač komercinės, akivaizdžiai įrodė žiūrovams, kad kai kurių laidų kūrėjams trūksta kūrybinės ugnelės, iniciatyvos, nuovokumo, išradingumo. Todėl arba daug kas tiesiog nukopijuojama nuo rusiškų ar kitų šalių televizijų laidų, arba sukurpiamos nevykusios, banalios, naivios savos laidos. Kai laidų kūrėjams trūksta kūrybiškumo, tiesiog graibstyte graibstomos visokios sensacijos, tveriamasi gandų gandelių, į pagalbą pasikviečiami visokiausi šarlatanai, vadinami ekstrasensais, parapsichologais, vaiduoklių medžiotojais ir kitais vardais.


Nevilties šešėlis

Petras KATINAS

Jau net žmonėms, visiškai nesidomintiems politika, koktu darosi matant ir girdint, kokie keisti viražai, tapę nuolatiniai, vyksta Lietuvos Seime. Įstatymų leidžiamoji institucija virto tarsi kokio nors provincijos miestelio turgumi, kuriame nesant pirkėjų prekiautojai iš dyko buvimo kimba į atlapus vieni kitiems. Na, o praėjusią savaitę Lietuvos Respublikos Seime įvyko nepaprastas įvykis, kažkuo primenantis 1991 m. sausio 8 d., kai Valerijaus Ivanovo vadovaujama „Jedinstvos“ gauja, sutelkta LKP įsakymu, bandė įsiveržti į Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Tą kartą jiems nepavyko. Užtat dabar Seimo nario, besiskelbiančio dideliu krikščioniu ir iš Krikščionių demokratų partijos pašalinto, P.Gražulio atvežti jo „rėmėjai“, apsiginklavę lazdomis, taip pat ir geležinėmis, įsiveržę į Seimo rūmus užpuolė Etikos ir procedūrų komisijos sekretoriato patalpas ir, neradę jose „liaudies priešo“, buvusio šios komisijos pirmininko Algirdo Monkevičiaus, vos neapkūlė šios komisijos sekretoriato patarėjos Birutės Putienės. Įsiveržėliai šūkavo, kad P.Gražulis yra „šventas žmogus“, o komisijos tyrimas dėl šio parlamentaro mokesčių nemokėjimo valstybei už neseniai Latvijoje įsigytą prabangų automobilį BMW XS yra susidorojimas su „vieninteliu visų vargšų užtarėju“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija