Atnaujintas 2006 gruodžio 1 d.
Nr.90
(1490)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Taisykite Viešpačiui
kelią, ištiesinkite
Jam takus…

Drąsūs
ir nepalaužiami
tikėjimo liudytojai

Giesmėmis paminėjo
dangiškosios globėjos
šv. Cecilijos dieną

Dvasinė atgaiva

Kapai virto gėlių
darželiais

Nepamirštama šventė

Žuvo už žmones,
kuriems reikėjo
Jo pagalbos

Ant savo pečių nešęs
Lietuvos rūpesčius

Lietuvos Lurdas

Kaip Lietuvoje
„atrandami“
nusikaltėliai

Problemos išlieka

Netikėta atomazga

Baltarusijos
diktatoriaus zigzagai

Teroras
prieš disidentus

Mirė ilgametis
Skriaudžių klebonas
A†A kun. jubil.
Vincas Čėsna

Katalikų ir anglikonų dialogo rezultatai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI (dešinėje)
ir Kenterberio anglikonų
arkivyskupas Rovanas Viljamsas

Kenterberio arkivyskupo vizitas Vatikane

Popiežius Benediktas XVI tęsia savojo pontifikato prioritetines ekumeninio bendradarbiavimo pastangas. Šiuo aspektu buvo svarbus praėjusią savaitę įvykęs jo susitikimas su Anglikonų Bažnyčios dvasiniu vadovu Kenterberio arkivyskupu Rovanu Viljamsu. Susitikimo metu buvo paskelbta deklaracija, įvertinanti dabartinę tarpkonfesinio dialogo būklę. Arkivyskupo R.Viljamso ir jo palydos vizitas Vatikane lapkričio 21-26 dienomis buvo skirtas paminėti 40-osioms metinėms istorinio susitikimo tarp tuometinio Kenterberio arkivyskupo Maiklo Ramzio ir popiežiaus Pauliaus VI. Tuo susitikimu pradėta nauja katalikų ir anglikonų santykių era.


Kiekvieną mėnesį – kalnas su kryžiumi

Kristina BORKERTAITĖ

Vyskupas Eugenijus Bartulis sako,
kad kryžius – pergalės ženklas

Septynerius metus kantriai nešęs kasdienybės pareigų kryžių Kauno Arkikatedroje dabartinis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atrado aistrą keliauti ir pajuto kalnų trauką. Per trisdešimt kelionių metų vyskupas su savo bendražygiais sukaupė nemaža patirties, patyrė daug nutikimų. Iki šiol atminties kertelėse saugo kvapą gniaužiančius prisiminimus, o albumuose – fotografijas su kelionių akimirkomis.


Vilties ir meilės žygis

Neįgalių žmonių procesija
nuo Misionierių bažnyčios
Aušros Vartų link

Pamaldžiai sudėtos rankos, skausmų išvagotas veidas, viltingas žvilgsnis ir šypsena lūpose. Tokie žmonės, Piligriminio komiteto pakviesti, lapkričio 18 dieną rinkosi prie Misionierių bažnyčios. Ne į labdaros koncertą ar kad gautų puodelį nemokamos kavos... Kas lazdele pasiramsčiuodamas, kas sėdintis neįgaliojo vežimėlyje, kas suspaustas fizinių ar dvasinių kančių, o kas su nuoširdžia meile atėjęs padėti silpnesniesiems. Vieni iš Vilniaus, Kauno, kiti net iš Anykščių. Visi jie buvo pasirengę piligriminiam žygiui į Aušros Vartus, prie Gailestingumo Dievo Motinos.


Bažnyčios veikla ekstremaliomis sąlygomis

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lapkričio 24-ąją Vilniuje, LR Seimo rūmuose, įvyko konferencija „1991ųjų sausis – rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo“, skirta tarptautinio Lietuvos pripažinimo 15 metų sukakčiai. Pranešėjai perskaitė daug įdomių ir reikšmingų pranešimų. Tarp tokių reikia paminėti: prof. Vytautas Landsbergis „Aukščiausioji Taryba 1991 metais kovose už Lietuvos valstybę“, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius „Bažnyčios veikla ekstremaliomis sąlygomis“, Bronislovas Kuzmickas „Lietuva ir užsienio viešoji nuomonė 1991-ųjų sausį – rugsėjį“, Česlovas Stankevičius „Lietuva ir Rusija 1991: nepriklausomybės pripažinimo atnaujinimas“, Gintė Damušytė „Lietuvių informacijos centro vaidmuo užsienyje“, Emanuelis Zingeris „Šiaurės šalys ir didžiosios valstybės Sausio ir Kovo šviesoje“ ir kt. Plačiau apie šią konferenciją rašysime „XXI amžiaus“ trečiadienio numeryje. Šiandien skaitytojams pristatome arkiv. S.Tamkevičiaus pranešimą, o vėliau spausdinsime kai kuriuos kitus konferencijoje skaitytus pranešimus.


Katilas jau užvirė

Petras KATINAS

Išsipildę pensininko Nr.1 pažadai
Jauniaus Augustino piešinys

Nebegali, žmogau, atsistebėti mūsų partinių vadų sustabarėjimu, pagaliau fantazijos stoka. Štai aną savaitgalį įvykusiame socialliberalų (Naujosios sąjungos) suvažiavime buvo paskelbta, kad ši byranti buvusio Seimo Pirmininko, vos netapusio Lietuvos Prezidentu, partija, nepaisant byrėjimo ir vis labiau krintančių reitingų, tebevienija po savo vėliava apie šešis tūkstančius partiečių. Dabar, pasirodo, tų narių dar padaugės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija