Atnaujintas 2006 gruodžio 6 d.
Nr.91
(1491)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Kai švito
nepriklausomybės
aušra...

„Kanklės skambės
dėl Lietuvos garbės...“

Ar literatas yra
„žiedas – disidentas“
provincijos
žvyrkeliuose?

Partizanų laiškai
mylimajai

Sąjūdžio minėjimų
ypatumai

Politinė „košė“
ir tiesiog garbė

Įslaptinimas –
maskuotė nuo žioplių

Pagaliau pripažintas
genocidas Ukrainoje

Kremliaus statytinis
įsisiautėjo

Dar kartą „Lietūkio“
garažas

Popiežiaus vizitas – sėkmė tarpreliginio dialogo plėtrai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su musulmonų dvasininku medituoja
Stambulo Mėlynojoje mečetėje

Istorinis apsilankymas Stambulo mečetėje

Nepaisant visų išankstinių perspėjančių svarstymų ir pesimistinių prognozių, praėjusią savaitę vykęs popiežiaus Benedikto XVI vizitas į Turkiją pasitarnavo Šventojo Sosto santykiams su šia viena didžiausių ir įtakingiausių musulmoniškųjų šalių sustiprinti bei reikšmingai pažangai krikščionybės ir islamo tarpreliginio dialogo plotmėje. Šventojo Tėvo lapkričio 30 dienos istorinis apsilankymas Stambulo didžiausioje Mėlynojoje mečetėje ir susitelkimas tyliai meditacijai kartu su šalia besimeldusiais musulmonų dvasininkais simbolizavo tą naują proveržį abipusio tikybinio solidarumo išraiškoje.


Bernardo Aleknavičiaus likimo laivas: tarp Lekėčių ir Baltijos

Gediminas Griškevičius

Bernardas Aleknavičius Lekėčių
„Skausmo kalnelyje“ 1991 metais
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Kol koplytstulpiai atauga,

kol upeliai šneka –

Lietuvą Dievulis saugo

Ir saulelė teka...

 

Oi, Bernardai, zanavyke,

koks tavo gražumas, –

plaukia Nemunėlis tykiai,

lyg Čiurlionio rūmuos...

Bronius Grašys,

aktorius, režisierius, dailininkas, poetas

Niekada, o niekada savo brangiausiųjų, įgimtųjų širdažodžių nerašysime mažosiomis raidėmis: Mama, Tėviškė, Lietuva, Meilė, Gyvenimas, – visa, ką mums dovanoja ir aukščiau visa ko karaliauja Dievas.


Lieku čionai su saule ir su vėju

Ligita TROFIMOVIENĖ,

Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Troškūnų K.Inčiūros mokyklos
mokytojos, renginio organizatorės
ir dalyvės
Arūno GIRAIČIO nuotrauka

Šiemet minime iš Anykščių krašto kilusio Kazio Inčiūros gimimo šimtmetį. K.Inčiūra – įvairiais talentais apdovanota asmenybė: poetas, dramaturgas, aktorius ir skaitovas, vienas pirmųjų Radiofono Kaune ir Vilniuje diktorių. Rašė ir prozą, vertė, buvo aktyvus literatūrinių vakarų dalyvis. Visi pažinoję jį tvirtina, kad pasižymėjo ypatinga inteligencija, buvo taktiškas, jautrus, visada geros nuotaikos ir giedro veido – spinduliavo aukštą kultūrą ir dvasingumą. Nepaprastai prisirišęs prie tėviškės, mylėjęs artimuosius, o motiną – amžina, nemaria meile, poezijoje ir gyvenime ieškojęs gėrio ir grožio, tą skatinęs daryti ir kitus.


Tolstančio švyturio šviesoj

Marija MACIJAUSKIENĖ

Rašytojas Kazys Jankauskas

Rodos, tiek daug apie rašytoją Kazį Jankauską žinau, tiek daug kartų apie jį rašiau, tiek daug bendravome, o kai reikia jubiliejinį (lapkričio 24 dieną suėjo 100 metų nuo K.Jankausko gimimo) straipsnį rašyti, ieškai to skaitytojams mažiau žinomo bruožo, to jo hamsuniško charakterio, tiek darbuose, tiek kasdieniniam bendravime. Mano prisiminimuose K.Jankauskas vientisas ir savo poelgiais, ir rašytiniu žodžiu.

Kai prieškariu su tėvais gyvenau Linksmučiuose (ten buvo Pakruojo miškų urėdija, kurios vadovas buvo mano tėvas Petras Žakavičius), žinojau, kad miestelyje gyvena vienas žinomas rašytojas Mykolas Dagilėlis-Šeižys, kuris buvo ne tik mano mokytojas, bet ir jo eilėraščių būdavo elementoriuje.


Biržų istorijos apybraižos – Pasvalyje

Knygos „Biržų istorijos
apybraižos“ viršelis

Rugsėjo viduryje į bibliotekoje vykusius tradicinius Mariaus Katiliškio skaitymus kraštietis leidėjas Danielius Mickevičius atsivežė naują, spaustuvės dažais tebekvepiančią solidžią knygą intriguojančiu pavadinimu Biržų istorijos apybraižos. Pavadinimas raginte ragino tuoj pat knygą atsiversti ir leistis pasvalietiškon kelionėn – juk negali būti, kad mūsų kaimynai biržiečiai, moksliniu istoriniu žodžiu kalbėdami apie savo kraštą, neužkabintų mūsiškio. Ir tai, pasirodo, gryna tiesa. Pasvalietiškų realijų knygoje apstu. O kad jos, kaip ir visas Biržų kraštas, taptų artimesnės ir žinomesnės, nusprendėme lapkričio pradžioje Pasvalio visuomenei pristatyti naująją knygą. Graži ir prasminga buvo toji sunkaus rudens diena, kai bibliotekos salėn rinkosi visi, kam ramybės neduoda Biržai ir Biržų kraštas.


Apie partizanus tada ir šiandien

Knygos viršelis

Teroro sąlygomis dauguma

žmonių paklūsta, bet ne visi.

„Partizanai tada ir šiandien“.

Skaitytojams pristatomoje knygoje būtent ir pasakojama apie tuos ne visus. Apie tuos laisvės gynėjus, kurie laisva valia pasirinko nemirtingąją mirtį, užuot vergavę visą gyvenimą. Apie tuos didvyrius, kuriais tauta galės amžiais didžiuotis taip, kaip šiandien didžiuojasi Pilėnų gynėjais, Žalgirio mūšiu, pirmojo tautinio atgimimo šaukliais, nutiesusiais kelią į Vasario 16-ąją, ir savanoriais, apgynusiais gležną nepriklausomybę nuo gausių priešų. Amžina šlovė tiems, kurie pasiaukojamai grindė kelią į Kovo 11-ąją.


Jubiliejinėje parodoje – grafika ir tapyba

Lietuvos tautodailininkų sąjungos
pirmininkas Jonas Rudzinskas
Varėnos kultūros centre atidarė
savo grafikos ir tapybos darbų parodą

Varėnos kultūriniame gyvenime jau įsigalėjusi graži tradicija kviesti šalies meno žmones eksponuoti savo kūrinius varėniškiams. Todėl labai džiugu, kad ir provincijos žmonės turi galimybę prisiliesti prie tokių meno klodų, kurie kartais yra prieinami tik didmiesčių gyventojams.


Deimantės „Deimantiškės“

Šiaulietė Deimantė Kondrotaitė,
kurios piešiniai dabar
eksponuojami Panevėžyje
Autoriaus nuotrauka

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerija “2-asis aukštas“, įsikūrusi Vasario 16-osios gatvėje, – meno mylėtojų pamėgta vieta Aukštaitijos sostinėje. Retai kada jos sienos būna tuščios. Čia eksponuojami tautodailės ir profesionalaus meno kūriniai. Be to, galerijoje vyksta literatūrinės popietės, susitikimai su įžymiais žmonėmis, knygų pristatymai. Atėjus į tokį renginį, kartu galima susipažinti ir su joje veikiančia paroda.


Ar bus šviežias vėjo gūsis?

Petras KATINAS

Praėjusį penktadienį, vidurnaktį, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) surašė savo verdiktą dėl komiteto vykdytos Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos tyrimo. Tikriausiai nė vienas parlamentinis tyrimas kaip šis nebuvo sulaukęs tokio didelio visuomenės, ypač žiniasklaidos susidomėjimo. Įvairiausių spekuliacijų ta tema, ypač išgąsdinusių daugelį buvusių ir esamų valdžioje, – daugybė. Išgąsčio ir įvairiausių spekuliacijų padaugėjo tada, kai VSD aukšti pareigūnai, konkrečiai, pats VSD generalinis direktorius, paskelbė negalįs NSGK pateikti tikrų duomenų apie kai kuriuos asmenis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija