Atnaujintas 2006 gruodžio 20 d.
Nr.95
(1495)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Aktorių ir poetą Kęstutį Genį primins jo biustas teatre

Biustas aktoriui ir poetui
Kęstučiui Geniui, kurį sukūrės
kulptorius Mindaugas Jurėnas

Jau 10 metų praėjo, kaip mirė vienas žinomiausių Lietuvos aktorių, poetas ir Lietuvos atgimimo šauklys Kęstutis Genys (1928-1996). Iki šiol teatro žiūrovų atmintyje gyvi jo vaidmenys, o Lietuvos Atgimimo himnu tapęs eilėraštis „Pabudome ir kelkimės“ tebeskamba net ir jaunesniosios lietuvių kartos širdyse.

Gruodžio 18 dieną, pirmadienį, Kaune vyko renginiai, skirti K.Genio 10-osioms mirties metinėms paminėti. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv.Mišios, vėliau buvo vykstama lankyti jo kapo. Kauno valstybiniame dramos teatre ta proga atidengtas aktoriaus biustas ir parodytas jo atminimui skirtas spektaklis „Laisvės šauklys“. Spektaklį pagal poeto sūnaus Gintauto Genio tekstą sukūrė Kauno dramos teatro aktoriai: Egidijus Stancikas, Dainius Svobonas, Tomas Erbrėderis, Arūnas Stanionis ir saksofonistas Seržas.


Juk buvo taip…

Marija MACIJAUSKIENĖ

Valys Drazdauskas

Maironio lietuvių literatūros muziejuje gruodžio 11 dieną vyko vertėjo Valio Drazdausko 100-mečio minėjimas. Jame dalyvavo giminės, būrelis rašytojų, žurnalistų, veikė jubiliatui skirta paroda.

Valys Drazdauskas (1906-1981) – ryški asmenybė mūsų kultūros gyvenime, tačiau, kad ir ką veiktų, valdžių buvo paliekamas už ribos, už kadro, tarsi ne jis buvo Liaudies dainų ir šokių ansamblio kūrėjas ir direktorius, tarsi ne jis 1944-aisiais buvo paskirtas įkurti Grožinės literatūros leidyklą ir dirbo jos vyriausiuoju redaktoriumi iki suėmimo dienos 1949-aisiais… Ir visoj šioj veikloj V.Drazdauskas vaikščiojo tarsi ant išgaląsto peilio ašmenų… Kada nors plačiau savo naujoje knygoje apie tai parašysiu, o dabar tik keli štrichai iš šio kieto, nepripažįstančio kompromisų, reiklaus sau ir kitiems rašytojo, vertėjo darbo ir kasdieninio gyvenimo aruodų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija