Atnaujintas 2006 gruodžio 20 d.
Nr.95
(1495)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pristatyme netrūko humoro

Kalėdinės parodos pristatyme
(iš kairės): fotomenininkas Saulius
Saladūnas, dailininkai Tomas
Rudokas ir Stasė Medytė
bei Panevėžio miesto
vicemeras Petras Luomanas

Panevėžio dailės galerijoje „XX“ veikia kalėdinė paroda „Angelas“. Joje eksponuojami Panevėžio krašto menininkų paveikslai ir keramika. Rengti čia tokią parodą tapo tradicija.

Parodos pristatymo iškilmes, kurios vyko pirmąją žiemos dieną, vedė dailininkas Tomas Rudokas. Jis priminė, jog čia savo kūrybą eksponuoja 18 menininkų, tačiau ne visi jie į šią šventę galėjo atvykti. T.Rudokas pasidžiaugė, kad profesionalių kūrėjų gretas papildė viena naujokė, kuri yra baigusi meno mokslus Šiaulių universitete. Iškilmių vedėjas ragino pirkti darbus: jeigu neturi pinigų, jų galėtų palaukti iki atlyginimo...


Fotomenininkų „Šventė“

Grupė Panevėžio fotomenininkų
su Fotografijos galerijos direktore
Marija Čičirkiene (antroji iš dešinės)

Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta Aukštaitijos sostinės fotografų metų paroda „Šventė”. Joje eksponuojama 16 autorių kūryba. Iškalbingi pasaulyje pripažinto Algimanto Aleksandravičiaus darbai. Nemažą parodos dalį užima Gedimino Kudirkos paveikslai. Vaisingi šie metai buvo miesto prie Nevėžio fotomeistrams. Jų darbai buvo eksponuojami Liepojoje (Latvija) ir Liubline (Lenkija). Ypač jie ypatingi Evaldui Ivanauskui – jis pelnė du tarptautinius apdovanojimus ir jam suteiktas Metų panevėžiečio garbės vardas kultūros ir meno srityse. Pačioje fotografijos galerijoje veikė 21 paroda. Čia buvo galima pamatyti čekų, suomio fotomenininko darbus.


„Kaip gera širdy!“

Poetė Zita Gaižauskaitė
su Miežiškių vaikais

Taip galima pasakyti poetės Zitos Gaižauskaitės žodžiais po susitikimo Panevėžio rajono Miežiškių bibliotekoje.

Rašytojos atvykimas į kaimą – dabar nėra dažnas įvykis. Tuo labiau – vaikų poetės. Lapkričio 22-ąją, Pasaulinę sveikinimosi dieną, Miežiškių vaikai susitiko su poete Zita Gaižauskaite. Renginį rėmė Lietuvos kultūros ministerija, Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai laimėjus projektą „Knygos kvietimas“.


14-oji muziejininkės knyga

Knygos autorę Joaną
Vigą Čiplytę (kairėje) sveikina
Panevėžio miesto bendruomenės
„Senamiestietis“ pirmininkė
Marija Paraščiakienė
Autoriaus nuotrauka

Panevėžio kraštotyros muziejuje gruodžio 15-ąją buvo pristatyta Joanos Vigos Čiplytės knyga „Dr. Andrius Domaševičius. 1865-1935”. Tai keturioliktasis jos kūrinys. Visi jie yra istorinio ar menotyrinio pobūdžio, parašyti remiantis muziejų medžiaga ir archyvais.

Surinkti medžiagą apie A.Domaševičių padėjo kraštotyros muziejaus, kuriame dirba autorė, kolektyvas. Pirmasis ją įvertino vilnietis docentas Dobilas Kirvelis, o pačią knygą išleido viena Vilniaus leidykla.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija