Atnaujintas 2006 gruodžio 29 d.
Nr.97
(1497)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Neškime tikėjimo
džiaugsmą visiems

„Atsargiai – Kalėdos“

Paminėjo sukaktį

Kas parodys
mums kelią?

Neišlaikytas
demokratijos
egzaminas...

Naujuosius
pasitinkant

Ištvirkavimo
pradžiamoksliai

Mažų tautų genocidas

Kremlius nekeičia
įpročių

Paroda „Kalėdų
belaukiant“

Aidėjo sakralinės
muzikos chorų balsai

Taika ir integralaus humanizmo pamatai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
paleido balandį – taikos simbolį

Dievo Gimdytoja – Taikos Karalienė

Per ateinančią sausio 1 dieną, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos šventę, Katalikų Bažnyčia kartu jau 40-ą kartą minės Pasaulinę taikos dieną. „Prasidedant 2007 metams, į kuriuos, nepaisydami pavojų ir problemų, žvelgiame kupini vilties, savo karštą maldą už visą žmoniją patikiu Taikos Karalienei, Jėzaus Kristaus, „mūsų sutaikinimo“ (plg. Ef 2, 14) Motinai, – rašė popiežius Benediktas XVI ta proga paskelbtame savo kreipimesi. – Marija teparodo mums savo Sūnuje taikos kelią ir teapšviečia mūsų akis, kad mokėtume atpažinti Jo veidą kiekvieno žmogaus veide, kuris yra taikos širdis“.


Didysis džiaugsmas

Kauno arkivyskupo kalėdinis sveikinimas

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
laimina susirinkusiuosius švęsti
šv. Kalėdų į Kauno Arkikatedrą Baziliką
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą (...). Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10-11), – šiais žodžiais angelas apreiškė Betliejaus piemenims pačią džiugiausią žinią žmonijos istorijoje. Tarsi angelų pakviesti per šventas Kalėdas žmonės renkasi į didingas ir kuklias savo parapijų bažnyčias pasveikinti dieviškąjį Kūdikį, panorusį būti vienu iš mūsų ir dieviškuoju gyvenimu apdovanojusį visus Jį priėmusius.


Albinas Keleris: „Aktorius gyvenime turi išlikti nematomas“

Albinas Keleris: „Aktorius
gyvenime turi išlikti nematomas“

Populiarus Panevėžio J.Miltinio dramos teatro aktorius Albinas KELERIS daugeliui Aukštaitijos sostinės gyventojų pažįstamas ir kaip įvairių katalikiškų renginių vedėjas. Iki šv. Kalėdų likus keletui dienų jį kalbino „XXI amžius“.

Nulipęs nuo scenos, aktorius turi likti nepastebimas

Iš 49 savo gyvenimo metų net 33 jų esate atidavęs scenai. Sugrįžkite į tolimą praeitį ir bandykite prisiminti, kokia buvo jūsų, kaip aktoriaus, kūrybos pradžia?

Savo kūrybinę biografiją pradėjau 1973-iaisiais, įstojęs į tuo metu veikusią J.Miltinio dramos studiją. Atsitiko taip, kad mokydamasis 5-ojoje vidurinėje mokykloje jau turėjau profesiją ir gaudavau nedidelę algą. Sakau „ dirbau“, nors iš tikrųjų pradėjau bandyti dirbti.


Sakralinių giesmių šventė

Apdovanojimus visiems sakralinių
giesmių kolektyvams įteikia
klebonas kun. Julius Meškauskas
ir Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
vidurinės mokyklos
direktorius Stasys Norbutas

Kvėdarna. Telšių vyskupijoje vis labiau populiarėja sakralinės giesmės. Tai rodo, jog grįžtama prie mūsų tautos dvasinės kultūros. Sakralinių giesmių giedotojai buriasi ne tik prie bažnyčių, bet ir prie mokyklų, kultūros namų. Šilalės kultūros centre veikia populiarus sakralinis ansamblis „Ex cordis“, kuriam vadovauja Šilalės meno mokyklos dėstytoja Nijolė Mačiukaitienė ir Šilalės kultūros centro direktorius Antanas Kazlauskas. „Ex cordis“ net vyksta koncertuoti ir į užsienį.


Įspūdingai apšviesta bažnyčia

Taip dabar atrodo gotikinė
Sasnavos bažnyčia kiekvieną naktį

SASNAVA. Gruodžio 14-osios vakarą neįprastai sužibėjo miestelio centras – buvo įjungtas gotikinio stiliaus Švč. M.Marijos Vardo bažnyčios apšvietimas. Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys paspaudė elektros mygtuką ir tamsoje pirmiausiai ėmė ryškėti bažnyčios bokšto viršuje esantis kryžius. Paskui halogeniniai šviestuvai nurausvino visą raudonų plytų pastatą, šviesa pasklido ir į ambulatoriją vedančią Žaliosios gatvę. Klebonas kun. Arvydas Liepa susirinkusiesiems sakė, kad apšvietimas įrengtas ne vien dėl grožio, o ir todėl, kad iš tolo labiau matoma bokšto šviesa trauktų žmones į bažnyčios vidų dvasiškai susitelkti ir atgimti. Puošniai apšviesta bažnyčia gerai matoma ne tik visoje Sasnavoje, bet ir ilgoje kelio „Via Baltica“ atkarpoje.


Bažnyčia minėjo 240-ąsias metines

Lomių Kristaus Atsimainymo
bažnyčioje minimos
jos 240-osios metinės

Lomiai. Negailestingai metus skaičiuoja nuputoję Šunijos upelio vandenys, o ir pati Šunija gerokai nuseko, vietomis visai susiaurėjo.

Senokai vėtros suniokojo didžiąją kaimo puošmeną – tuopą, buvusį Lomių simbolį. Dabar čia seniausia – parapijos bažnyčia, šviesi, jauki, tituluota Kristaus Atsimainymo vardu.


„Visų turkmėnų tėvo“ netekus

Nacionaliniais drabužiais vilkinčios
turkmėnės prie Saparmurado
Nijazovo portreto
Reuters nuotrauka

Eidamas 67-uosius metus nuo ūmaus širdies nepakankamumo mirė Turkmėnijos prezidentas, pasiskelbęs šalies prezidentu iki gyvos galvos ir suteikęs sau „Turkmėnbaši“ (visų turkmėnų tėvo) vardą, Saparmuradas Nijazovas. Jo asmenybės kultas Turkmėnijoje buvo netgi didesnis nei kažkada Stalino Sovietų Sąjungoje. Tai simbolizavo prezidento portretai ir statulos, esantys visur, kur tiktai įmanoma. O jo milžiniška paauksuota, kitų teigimu, iš gryno aukso, statula, kuri sukasi ir yra nuolat atsigręžusi į saulę, stovi sostinės Ašchabado centre. S.Nijazovas, kaip Turkmėnijos komunistų partijos pirmasis sekretorius, iškilo 1985 metais, dar M.Gorbačiovo „perestrojkos“ pradžioje, ir buvo priskiriamas tai kategorijai sovietinių „respublikų“ pirmųjų sekretorių grupei, kuriuos vienas žinomas rusų satyrikas pavadino „totorių-mongolų dauguma“.


Surogatiniai valstybininkai

Petras KATINAS

Baigiantis metams politinius įvykius Lietuvoje, o ypač Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vykdytą Valstybės saugumo departamento veiklos tyrimą prezidentas V.Adamkus pavadino „koncertu“ ir pareiškė neketinąs jame dalyvauti. Tačiau dalyvavo, ir dar kaip. Štai Kūčių vakarą per iš anksto plačiai reklamuotą TV-3 televizijos laidą „Savaitės komentarai“ jos vedėja skelbė, kad V.Adamkus padarysiąs aštrų ir labai reikšmingą pareiškimą. Taip ir buvo padaryta. Prezidentas pareiškė, kad NSGK įžeidė ne tik jį asmeniškai, bet ir visą Prezidentūrą, neva komitetui nepateikus savo tyrimo išvadų jo pasiųstam patarėjui ar patarėjai. Esą komitetas pareikalavo, kad dėl išvadų pateikimo būtų kreiptasi atitinkamu raštu, o ne perduota be jokių dokumentų per kitą žmogų Ekscelencijai į rankas.


Palydint 2006-uosius

Baigiame švęsti Kalėdų, Jėzaus gimimo, šventę, kai į pasaulį ateina Išganytojas, kuris savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus atpirko mus, nuodėmingus žmones. Būdamas silpnas, žmogus dažnai atsitolina nuo Kristaus ir dėl savo išdidumo paniekina Jo auką. Taip ir eina istorija vingiais, tai pakildama savo supratimu apie Dievo atperkamąją galią, tai Jį atmesdama. Kaip savo Kalėdiniame sveikinime pastebėjo Kauno arkivyskupas, šiandien „Bažnyčia yra nuolat atakuojama, tvirtinant, jog ji esanti nereikalinga, nes su Dievu esą galima bendrauti be jokių tarpininkų“, tačiau mes visi turime žinoti, kad Bažnyčia per amžius lieka šventa „dėl joje gyvenančio ir veikiančio Kristaus, laiduojančio saugiausią kelią į dangaus Tėvo namus“. Kiekvienas mūsų turime priimti gimusį Jėzų Kristų – juk tą darė, kaip Piemenėlių Mišiose sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ir paprasti piemenys, ir trijų ano meto kraštų Karaliai, „surizikavę palikti savo sukauptą labą, gyvenimo patirtį, ambicijas bei didybę ir nusilenkti Dievui ėdžiose“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija