Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Politinės kultūros revoliucija

Stačia galva įnėrę į laisvosios rinkos tiek ekonomines, tiek politines džiungles, vis dar neišneriame. Maža vilties kibirkštėlė sužibo, kai valstybės vairą perėmė premjeras G.Kirkilas, tačiau nepasitikėjimo grūdas jau pasėtas, jis auga, žiniasklaida padeda jį auginti.


Ar už tai mes kovojome?

Turbūt ne vienas iš mūsų prisimena, kaip buvo „paisoma“ įstatymų iki nepriklausomybės atkūrimo. Sovietinė konstitucija skelbė viena, valdininkai darė visai ką kita. Nomenklatūra kūrė savo įstatymus. „Blatas“ ir „telefoninė teisė“ padėdavo pasiekti bet kokio užsibrėžto tikslo.


„LAISVĖS UGNIS“ PRAŠOSI REMIAMA ATIDŽIAU

Edmundas Simanaitis

Nepretenduodamas į išsamų Laisvės gynėjų sąskrydžio Ariogaloje aprašymą norėčiau pasidalyti mintimis apie šio renginio vietą mūsų valstybinių švenčių, atmintinų dienų ir kitų periodiškai pasikartojančių renginių sąraše. Sugrįžusieji iš Gulago, iš tremties vietų, buvusieji nepriklausomos Lietuvos dori ir ištikimi piliečiai, Laisvės kovotojai ar gynėjai gūdžios okupacijos metais neturėjo jokios galimybės viešai rinktis ir bendrauti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija