Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Perversmas
ar išgelbėjimas?

Neramios šventės

Istorikų isterija
dėl „1926 metų“

Apie Sibirą

Vlado Jakubėno
kūryba grįžta
į Lietuvą

Kelionė,
apdovanojanti
nenykstančiais turtais

Aleksandros
Šilgalytės rašto
paminklai Palangai

Vytautas Mačionis:
„Žaibas pasakė –
kaip kirviu nukirto“

Kodėl yra taip,
kaip yra

Ką dar pasiūlys
samdytiniai
„intelšizai?“

Viskas perkama
ir parduodama

Mažumos galia
ir daugumos negalia

Išryškintas –
dar neišpyškintas

Žalingas perteklius

Daugiasėdynė valdžia

Kalėdinis merginų išpardavimas
LNK eteryje

Narplionė

Į kariuomenę –
tik konkurso būdu

Be pokyčių

Partizanas, laisvės
kovotojas,
politinis kalinys

Laiškas Viktorui
Chuanui, išėjusiam
negrįžtamai

Pasaulinė taikos diena

Popiežius Benediktas XVI viešame
laiške „Žmogaus asmuo –
taikos širdis“ rašė: „Meldžiu
Jėzaus Kristaus Motinos ir Taikos
Karalienės užtarimo visai žmonijai
2007 metais, kurių laukiame
ne tik su susirūpinimu,
bet ir su viltimi. Teparodo Marija
savo Sūnuje taikos Kelią, teapšviečia
mūsų akis, kad mokėtume atpažinti
Kristų kiekvieno asmens,
taikos širdies, veide“

Sausio 1-ąją Bažnyčia liturgijoje šventė Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę. Tą pačią dieną švenčiama ir Pasaulinė taikos diena, kurią švęsti pradėjo popiežius Paulius VI. Prieš 39 metus – 1968-ųjų sausio 1-ąją švęstos pirmosios pasaulinės Taikos dienos išvakarėse paskelbtame laiške popiežius Paulius VI rašė: „Kreipiamės į visus geros valios žmones ir raginame pirmąją kalendorinių metų dieną, 1968-ųjų sausio 1-ąją, visame pasaulyje švęsti Taikos dieną. Trokštame, kad po to kasmet, pradedant žmonijos gyvenimą laike matuojančius kalendorinius metus, ši šventė būtų minima kaip linkėjimas ir pažadas, jog žmonijos ateityje viešpataus taika“.

„Brangūs broliai ir seserys! Naujųjų metų pradžioje džiaugiuosi galėdamas jums, esantiems Šv. Petro aikštėje, ir visiems, kurie mane girdi per radiją ir televiziją, nuoširdžiai palinkėti ramybės ir gerovės! Kristaus šviesa, žmonijai patekėjusi saulė, tenušviečia jūsų kelią ir telydi jus 2007 metais!“ – tai popiežiaus Benedikto XVI naujametis sveikinimas prieš sausio 1-osios vidudienio maldą.

Sausio 1-osios rytą popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje vadovavo Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišioms.


Katalikai ir stačiatikiai vienybės kelyje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
į Vatikaną atvykusį Graikijos
Stačiatikių Bažnyčios dvasinį
vadovą Atėnų arkivyskupą
Christodulą „L’Osservatore
Romano“ nuotrauka

Graikijos Bažnyčios vadovas aplankė Popiežių

Praėjusio Advento metu, gruodžio 13-16 dienomis, įvykęs Graikijos Stačiatikių Bažnyčios dvasinio vadovo Atėnų arkivyskupo Christodulo apsilankymas Vatikane faktiškai vainikavo popiežiaus Benedikto XVI ekumenines pastangas, kurios buvo ypač atkaklios jo 2006 metų sielovadinėje veikloje. Žinant Graikijos Bažnyčios, save laikančios pasaulinės stačiatikybės mokymo grynumo kustode, didžiulę įtaką bei ypatingą atsargumą ekumeninių santykių plotmėje, taip pat senas nuoskaudas Romos atžvilgiu, pirmasis abiejų Bažnyčių vyriausių ganytojų susitikimas laikytinas tikrai istoriniu. Jis ženklina dar vieną rimtą žingsnį krikščionių vienybės siekimo kelyje.


Bibliotekos nori gyvuoti

Benjaminas ŽULYS

Susitiko miesto bibliotekininkės

Kaune veikia daugiau nei 30 bibliotekų. Tai tarsi dvasios šviesuliai, skleidžią žmonėms lietuvišką žodį, diegią visuomenėje kultūros pažangą. Tačiau neseniai pasigirdo balsų, kad kai kurias bibliotekas reikėtų uždaryti, o palikti didesnes, jas suremontuoti, labiau modernizuoti, tada esą būtų geriau ir skaitytojams, ir darbuotojams. Bet atrodo, kad tokios pažiūros gali laikytis tik kabinetiniai valdininkai. Realiame gyvenime daug kas yra kitaip.


„Archyvo“ grupės jubiliejinė paroda

Liudviko Ivaškevičiaus išdrožtas
ąžuolinis angelas „Laiminantis“

Kauno keramikos muziejuje prieš pat Kalėdas dailininkų grupė „Archyvas“ surengė savo jubiliejinę parodą. Prieš dešimt metų tuometinis Kauno valstybinio archyvo direktorius Juozas Rimkus su keliais entuziastais administracinių patalpų fojė surengė pirmąją parodą. Dabar ji išaugo ir dalyvių skaičiumi, ir kūrybinių darbų kokybe. Šios dailininkų grupės iniciatorius J. Rimkus, parodoje pateikęs instaliaciją „Atminties marškiniai“, pasakojo, kaip jis, tremtinio sūnus, gimęs Sibire, būdamas trejų metų, buvo taip nusilpęs, kad niekas negalėjo pasakyti, ar iš viso išgyvens. Su didžiuliu sielvartu jo mama pasiūdino vilties marškinėlius savo sūneliui. Ir įvyko, visų nuostabai, stebuklas. Mažasis Juozukas liko gyvas, pasveiko. Prisiminęs šią kraupią savo gyvenimo istoriją, kūrybinę instaliaciją pavadino „Atminties marškiniai“.


Dienos su šventais paveikslais Esė

Janina SEMAŠKAITĖ

Viktoras Kaminskas su žmona
Domicele ir dukra Jūrate

Kelionė į netolimą praeitį

Šitoks dienos gražumas! Skaisti ir šilta, tarytum dangaus dovanota kelionei. Sunku patikėti, kad jau rugsėjo pabaiga. Pro nuauksintus beržus pakelėse, pro dar žalių ąžuolų pavėsį, pro balzganą rūką virš Merkio važiuojame per miškais kvepiančią Dzūkijos žemę. Nežinome, ką rasime, ką sužinosime, ką išpasakos senoliai, kurių pirkelėse dar kabo seni šventi paveikslai ir kryželis ant sienos, o ant mažos trobelės palangių žydi pelargonijos.


Rugiapjūtė viduržiemį

Petras KATINAS

Ne tik Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, bet ypač viešųjų ryšių firmose ir firmelėse, žiniasklaidos priemonių redakcijose ir buhalterijose prasidėjo didžiulis darbymetis. Politinės partijos ir savivaldybių valdžia, įtraukusi visus savo pavaldinius ir klerkus, taip pat ėmė glėbiais rašyti ir spausdinti didžiulius užsakomuosius straipsnius. Pirmiausia apie tai, ką jie gera padarė per besibaigiančios kadencijos laikotarpį, kiek naujų prekybos centrų pastatė, pramogų parkų, pagaliau kiek gatvių duobių šiaip taip užlygino. Kaip nesudėdami bluosto rūpinosi vargšais ir kitais socialiais remtinaisiais. Kiek makaronų ir kruopų išdalijo, dar aliejaus butelaitį pridėdami.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija