Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Dviejų kraštiečių vyskupų 80-metis

Nusidriekė norinčiųjų
pasveikinti vyskupus eilė

GRIŠKABŪDIS. Antrąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, Kristaus Atsinaujinimo bažnyčioje buvo pagerbti iš šios parapijos kilę bendraamžiai vyskupai emeritai Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas – paminėtas jų gimimo 80-metis. Ta proga abu vyskupai gausiai susirinkusiems parapijiečiams aukojo šv. Mišias. Vysk. J.Žemaitis priminė sudėtingų pokaryje studijų Kauno kunigų seminarijoje metus, išsklaidytą kursą, tremtį ir kitas negandas, dėl kurių dalis klierikų kunigais tapo vėliau, o kai kurie išvis nebaigė studijų. Metais vėliau už vysk. J.Žemaitį kunigu tapo vysk. J.Preikšas, kuriam irgi teko sugaišti vienerius metus valdžiai sumažinus klierikų skaičių.


Aleksoto dekanate

Rytas su malda ir pusryčiais

Išlaužas. Į savąją Švč.M.Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčią vietos bei aplinkinių vietovių tikintieji rinkosi paminėti trečiąją šv. Kalėdų dieną. Parapijiečiai žino ir geru žodžiu mini šios bažnyčios statytoją kleboną kun. Vytautą Gurevičių, kuris praeito šimtmečio ketvirto dešimtmečio pradžioje, surinkęs iš tikinčiųjų ir kitų žmonių aukų, už jas per trejus metus pastatė šią šventovę, kuri daug metų žavi ir gerai nuteikia čia apsilankančiuosius, panorusius būti arčiau Dievo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija